enersize-logo 300

Enersize erhåller preliminärt patentgodkännande för ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar

Enersize Oyj (”Enersize”) har idag 2019-03-20 erhållit ett slutföreläggande från Patent- och registreringsverket (”PRV”) vilket innebär att PRV avser att godkänna den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som täcker en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att endast ett antal administrativa steg återstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas.

Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten 2038-09-03. Patentansökan har tilldelats referensnummer SE-21099720 av PRV (tidigare ansökningsnummer 1851039-6). 

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik konsumerar. Eftersom tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik både dagligen och över längre tid innebär det att fabrikers tryckluftskonsumtion också varierar starkt. För mer information om denna specifika patentansökan, användningsområde och potential se pressrelease som skickades 2018-09-03 ut i samband med inlämnande av patentansökan.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: ”Vi anser att detta är ett centralt patent för att göra tryckluftsbesparingar mätbara på ett korrekt sätt genom att vi kan separera besparingsåtgärder från flera typer av påverkande faktorer. Genom detta patent har vi möjlighet att hindra andra från att göra samma sak.” 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS