Enersize erhåller preliminärt patentgodkännande för ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar

Enersize Oyj (”Enersize”) har idag 2019-03-20 erhållit ett slutföreläggande från Patent- och registreringsverket (”PRV”) vilket innebär att PRV avser att godkänna den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som täcker en nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att endast ett antal administrativa steg återstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas.

Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten 2038-09-03. Patentansökan har tilldelats referensnummer SE-21099720 av PRV (tidigare ansökningsnummer 1851039-6). 

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik konsumerar. Eftersom tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik både dagligen och över längre tid innebär det att fabrikers tryckluftskonsumtion också varierar starkt. För mer information om denna specifika patentansökan, användningsområde och potential se pressrelease som skickades 2018-09-03 ut i samband med inlämnande av patentansökan.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: ”Vi anser att detta är ett centralt patent för att göra tryckluftsbesparingar mätbara på ett korrekt sätt genom att vi kan separera besparingsåtgärder från flera typer av påverkande faktorer. Genom detta patent har vi möjlighet att hindra andra från att göra samma sak.” 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS