Enersize erhåller projektfinansiering från Loudspring

Enersize Oyj (”Enersize”) har erhållit projektfinansiering om EUR 250 000 från huvudägaren Loudspring Oyj (”Loudspring”), som en del i deras tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.

Lånet utges i två ej överlappande lika stora trancher om EUR 250 000. Utbetalning av den första tranchen kommer att ske omgående och denna skall återbetalas senast den 31 augusti 2019. Den andra tranchen har en löptid till och med 31 december 2019, när lånet skall vara återbetalt. Efter förfallodagen utgår 14% årlig ränta.

Loudspring erhåller i samband med utställandet av projektfinansieringen rätt till vinstdelning baserat på avkastningen från Enersize kinesiska projekt utgörande 20% av nettovinsten upp till ett utbetalningstak om maximalt 100% av lånebeloppet (EUR 250 000). Utdelning av vinstdelning är även begränsad till maximalt 5 år. Återbetalning av tidigare projektlån har prioritet före utbetalning av vinstdelning.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: 

”Med detta projektlån har vi möjlighet att på ett bra sätt fortsätta driva de kinesiska projekten mot avkastning samtidigt som vi kan satsa fullt på Europamarknaden, där vi ser ett stort uppdämt behov och möjlighet till snabbt ökande försäljning och kassaflöde tack vare de kundkontakter och den försäljningshistorik vi har fått genom förvärvet av LEAQS. LEAQS har utvecklats helt enligt förväntningarna och tillsammans med den två och ett halvt-åriga tillväxtfinansieringen från Formue Nord har vi nu en klar och tydlig och långsiktig finansieringsplan för bolaget avseende expansion i Europa och Kina, samtidigt som vi kan driva vidare pågående projekt i Kina.”

Lassi Noponen, VD Loudspring, kommenterar: 

”Enersize nya ledning och Enersize nya VD och ledningsgrupp har imponerat oss med den snabba uppbyggnaden av europiska aktiviteter och utökningen av affärsmodellen genom förvärvet av LEAQS. Vi ser en värdepotential att bolaget har resurser att driva både europeisk nyförsäljning och samtidigt skapa avkastning från de tidigare igångsatta kinesiska projekten vilket ligger till grund att vi beviljat denna projektfinansiering.” 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS