enersize-logo 300

Enersize erhåller projektfinansiering från Loudspring

Enersize Oyj (”Enersize”) har erhållit projektfinansiering om EUR 250 000 från huvudägaren Loudspring Oyj (”Loudspring”), som en del i deras tillväxtfinansieringsprogram från NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation). Projektfinansieringen är avsedd att ge utrymme för fortsatt utveckling av Enersizes kinesiska projekt i förbindelse med den större satsning på Europamarknaden som Enersize påbörjade i samband med förvärvet av LEAQS under Q4 2018.

Lånet utges i två ej överlappande lika stora trancher om EUR 250 000. Utbetalning av den första tranchen kommer att ske omgående och denna skall återbetalas senast den 31 augusti 2019. Den andra tranchen har en löptid till och med 31 december 2019, när lånet skall vara återbetalt. Efter förfallodagen utgår 14% årlig ränta.

Loudspring erhåller i samband med utställandet av projektfinansieringen rätt till vinstdelning baserat på avkastningen från Enersize kinesiska projekt utgörande 20% av nettovinsten upp till ett utbetalningstak om maximalt 100% av lånebeloppet (EUR 250 000). Utdelning av vinstdelning är även begränsad till maximalt 5 år. Återbetalning av tidigare projektlån har prioritet före utbetalning av vinstdelning.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: 

”Med detta projektlån har vi möjlighet att på ett bra sätt fortsätta driva de kinesiska projekten mot avkastning samtidigt som vi kan satsa fullt på Europamarknaden, där vi ser ett stort uppdämt behov och möjlighet till snabbt ökande försäljning och kassaflöde tack vare de kundkontakter och den försäljningshistorik vi har fått genom förvärvet av LEAQS. LEAQS har utvecklats helt enligt förväntningarna och tillsammans med den två och ett halvt-åriga tillväxtfinansieringen från Formue Nord har vi nu en klar och tydlig och långsiktig finansieringsplan för bolaget avseende expansion i Europa och Kina, samtidigt som vi kan driva vidare pågående projekt i Kina.”

Lassi Noponen, VD Loudspring, kommenterar: 

”Enersize nya ledning och Enersize nya VD och ledningsgrupp har imponerat oss med den snabba uppbyggnaden av europiska aktiviteter och utökningen av affärsmodellen genom förvärvet av LEAQS. Vi ser en värdepotential att bolaget har resurser att driva både europeisk nyförsäljning och samtidigt skapa avkastning från de tidigare igångsatta kinesiska projekten vilket ligger till grund att vi beviljat denna projektfinansiering.” 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS