enersize-logo 300

Enersize erhåller sin andra order från den marockanska partnern SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") erhåller sin andra order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). Ordern är den första som inkluderar de första två stegen i en trestegs-försäljningsmodell och ordervärdet är därför begränsat till cirka 10 kEUR.

Enersize fick den första ordern för steg ett den 16 april 2021, "Enersize får sin första order från den marockanska partnern SCOPP Solutions", och nu har ytterligare en av de cirka 20 aktiva offerterna i Marocko fått positivt svar och ytterligare en kund i Marocko kommer att börja en resa mot långsiktig hållbarhet.

Enersizes Compressed Air Services-molnlösning innehåller alla tjänster som behövs för att identifiera energieffektivitetsförbättringar i industriella tryckluftssystem. Den här ordern är den första som inkluderar läckagereduktion och markerar därför en viktig milstolpe för partnerskapet.

År 2019 var koldioxidintensiteten för elproduktionen i Marocko 2-3 gånger högre jämfört med EU-genomsnittet på cirka 275 g/kWh. Detta innebär att i Marocko blir koldioxidminskningarna från att effektivisera användningen av tryckluft relativt höga jämfört med i EU. Med tanke på att EU eventuellt inför en "Carbon Border Adjustment Mechanism" kommer marockansk export i framtiden sannolikt dra ännu mer nytta av minskade koldioxidutsläpp.

Försäljningsmodellen som SCOPP Solutions arbetar med använder sig av Enersizes trestegs-process, med kommersiell validering mellan varje steg.

  1. Xray Utan uppehåll i produktionen kan Enersize på ett vetenskapligt sätt beräkna besparingspotential och skapa en detaljerad handlingsplan.
  2. Xecute Om besparingspotential finns används specialanpassade system för tillfälllig läckagereduktion, varefter energibesparingen valideras med en uppföljande Xray.
  3. Xcel Energibesparing i tryckluftssystem blir en del rutinarbetet under lång tid framöver. Genomför energioptimering och ta kontroll över tryckluftssystemet samtidigt som kostsamma, oönskade överraskningar undviks. Mjukvarans förmåga att analysera trender möjliggör förebyggande underhåll.

Denna andra order är väldigt viktig för oss eftersom det är vårt första fall inom cementbranschen där vi kan ha flera tryckluftssystem inom samma anläggning. Vi börjar med en pilot för en av de 5 CAS. Sedan förväntar vi oss en andra order för att ta hand om de andra tryckluftsystemen. Eftersom många industrianläggningar planerar sin årliga stora avstängning i augusti förväntar vi oss att få fler bekräftelser de kommande dagarna”, säger Achraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

Affären i Marocko är fortfarande i en mycket tidig fas, men samarbetet med SCOPP Solutions fungerar mycket bra. Nu har vi två kunder så vi kommer att utbilda och arbeta med SCOPP Solutions för att skapa framgångsrika piloter och då är jag säker på att vi kommer se kunder gå till steg tre där vi erbjuder långsiktiga SaaS-abonnemang för energioptimering. ”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Mer om SCOPP Solutions
SCOPP Solutions är ett marockanskt företag som grundades 2013. Företaget levererar konsulttjänster i Nordafrika inom flera sektorer: petroleum-produkter, cement, stål, bil och jordbruk.
SCOPP Solutions strategi har under 2020 fokuserats på digitala energieffektivitetslösningar på grund av covid-19-restriktioner. Bolaget har gått in i nya partnerskap och började marknadsföra dessa i september 2020. Trots covid-19-restriktioner och den ekonomiska nedgången har vi fått positiv respons från marknaden, vilket visar att bolagets nya tjänster passar bra för att angripa industrins nya energieffektiviseringsutmaningar.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS