Enersize erhåller sin andra order från den marockanska partnern SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") erhåller sin andra order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). Ordern är den första som inkluderar de första två stegen i en trestegs-försäljningsmodell och ordervärdet är därför begränsat till cirka 10 kEUR.

Enersize fick den första ordern för steg ett den 16 april 2021, "Enersize får sin första order från den marockanska partnern SCOPP Solutions", och nu har ytterligare en av de cirka 20 aktiva offerterna i Marocko fått positivt svar och ytterligare en kund i Marocko kommer att börja en resa mot långsiktig hållbarhet.

Enersizes Compressed Air Services-molnlösning innehåller alla tjänster som behövs för att identifiera energieffektivitetsförbättringar i industriella tryckluftssystem. Den här ordern är den första som inkluderar läckagereduktion och markerar därför en viktig milstolpe för partnerskapet.

År 2019 var koldioxidintensiteten för elproduktionen i Marocko 2-3 gånger högre jämfört med EU-genomsnittet på cirka 275 g/kWh. Detta innebär att i Marocko blir koldioxidminskningarna från att effektivisera användningen av tryckluft relativt höga jämfört med i EU. Med tanke på att EU eventuellt inför en "Carbon Border Adjustment Mechanism" kommer marockansk export i framtiden sannolikt dra ännu mer nytta av minskade koldioxidutsläpp.

Försäljningsmodellen som SCOPP Solutions arbetar med använder sig av Enersizes trestegs-process, med kommersiell validering mellan varje steg.

  1. Xray Utan uppehåll i produktionen kan Enersize på ett vetenskapligt sätt beräkna besparingspotential och skapa en detaljerad handlingsplan.
  2. Xecute Om besparingspotential finns används specialanpassade system för tillfälllig läckagereduktion, varefter energibesparingen valideras med en uppföljande Xray.
  3. Xcel Energibesparing i tryckluftssystem blir en del rutinarbetet under lång tid framöver. Genomför energioptimering och ta kontroll över tryckluftssystemet samtidigt som kostsamma, oönskade överraskningar undviks. Mjukvarans förmåga att analysera trender möjliggör förebyggande underhåll.

Denna andra order är väldigt viktig för oss eftersom det är vårt första fall inom cementbranschen där vi kan ha flera tryckluftssystem inom samma anläggning. Vi börjar med en pilot för en av de 5 CAS. Sedan förväntar vi oss en andra order för att ta hand om de andra tryckluftsystemen. Eftersom många industrianläggningar planerar sin årliga stora avstängning i augusti förväntar vi oss att få fler bekräftelser de kommande dagarna”, säger Achraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

Affären i Marocko är fortfarande i en mycket tidig fas, men samarbetet med SCOPP Solutions fungerar mycket bra. Nu har vi två kunder så vi kommer att utbilda och arbeta med SCOPP Solutions för att skapa framgångsrika piloter och då är jag säker på att vi kommer se kunder gå till steg tre där vi erbjuder långsiktiga SaaS-abonnemang för energioptimering. ”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Mer om SCOPP Solutions
SCOPP Solutions är ett marockanskt företag som grundades 2013. Företaget levererar konsulttjänster i Nordafrika inom flera sektorer: petroleum-produkter, cement, stål, bil och jordbruk.
SCOPP Solutions strategi har under 2020 fokuserats på digitala energieffektivitetslösningar på grund av covid-19-restriktioner. Bolaget har gått in i nya partnerskap och började marknadsföra dessa i september 2020. Trots covid-19-restriktioner och den ekonomiska nedgången har vi fått positiv respons från marknaden, vilket visar att bolagets nya tjänster passar bra för att angripa industrins nya energieffektiviseringsutmaningar.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS