Enersize erhåller sin första order från den marockanska partnern SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") erhåller sin första order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). Ordern avser det första steget i en trestegs-försäljningsmodell, vilket innebär att ordervärdet är begränsat till cirka tre tusen EUR, men ordern är trots allt en bekräftelse på att SCOPP Solutions hårda arbete bär frukt.

Enersizes Compressed Air Services-molnlösning innehåller alla tjänster som behövs för att identifiera energieffektivitetsförbättringar i industriella tryckluftssystem. Enersize tecknade ett partnerskap med SCOPP Solutions i januari 2021, och sedan dess har SCOPP Solutions börjat erbjuda energieffektivitetstjänster på den marockanska marknaden genom användning av Compressed Air Services. För närvarande har mer än 20 offerter skickats ut och SCOPP Solutions har satt ett mycket ambitiöst mål om 30 nya kunder under 2021. Den här ordern är den första och markerar därför en viktig milstolpe för partnerskapet mellan Enersize och SCOPP Solutions.

Försäljningsmodellen som SCOPP Solutions arbetar med använder sig av Enersizes trestegs-process, med kommersiell validering mellan varje steg.

  1. Xray Utan uppehåll i produktionen kan Enersize på ett vetenskapligt sätt beräkna besparingspotential och skapa en detaljerad handlingsplan.
  2. Xecute Om besparingspotential finns används specialanpassade system för tillfälllig läckagereduktion, varefter energibesparingen valideras med en uppföljande Xray.
  3. Xcel Energibesparing i tryckluftssystem blir en del rutinarbetet under lång tid framöver. Genomför energioptimering och ta kontroll över tryckluftssystemet samtidigt som kostsamma, oönskade överraskningar undviks. Mjukvarans förmåga att analysera trender möjliggör förebyggande underhåll.

Jag är glad över att påbörja det första tryckluftsprojektet i Marocko tillsammans med Enersize. Detta är en viktig milstolpe och det är ett resultat av att marknadsföra Enersizes tjänster och expertis på den marockanska industrimarknaden. Nu jobbar vi för att uppfylla vårt kundlöfte i form av energibesparingar, och ser fram emot många framgångar, Achraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

"SCOPP Solutions är den första partnern vi har börjat arbeta med helt på distans på grund av covid-19, och jag är glad att se att vi trots restriktioner kan starta nya affärer i Marocko", Anders Sjögren, VD för Enersize

Mer om SCOPP Solutions
SCOPP Solutions är ett marockanskt företag som grundades 2013. Företaget levererar konsulttjänster i Nordafrika inom flera sektorer: petroleum-produkter, cement, stål, bil och jordbruk.

SCOPP Solutions strategi har under 2020 fokuserats på digitala energieffektivitetslösningar på grund av covid-19-restriktioner. Bolaget har gått in i nya partnerskap och började marknadsföra dessa i september 2020. Trots covid-19-restriktioner och den ekonomiska nedgången har vi fått positiv respons från marknaden, vilket visar att bolagets nya tjänster passar bra för att angripa industrins nya energieffektiviseringsutmaningar.