enersize-logo 300

Enersize erhåller sin första order från den marockanska partnern SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") erhåller sin första order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). Ordern avser det första steget i en trestegs-försäljningsmodell, vilket innebär att ordervärdet är begränsat till cirka tre tusen EUR, men ordern är trots allt en bekräftelse på att SCOPP Solutions hårda arbete bär frukt.

Enersizes Compressed Air Services-molnlösning innehåller alla tjänster som behövs för att identifiera energieffektivitetsförbättringar i industriella tryckluftssystem. Enersize tecknade ett partnerskap med SCOPP Solutions i januari 2021, och sedan dess har SCOPP Solutions börjat erbjuda energieffektivitetstjänster på den marockanska marknaden genom användning av Compressed Air Services. För närvarande har mer än 20 offerter skickats ut och SCOPP Solutions har satt ett mycket ambitiöst mål om 30 nya kunder under 2021. Den här ordern är den första och markerar därför en viktig milstolpe för partnerskapet mellan Enersize och SCOPP Solutions.

Försäljningsmodellen som SCOPP Solutions arbetar med använder sig av Enersizes trestegs-process, med kommersiell validering mellan varje steg.

  1. Xray Utan uppehåll i produktionen kan Enersize på ett vetenskapligt sätt beräkna besparingspotential och skapa en detaljerad handlingsplan.
  2. Xecute Om besparingspotential finns används specialanpassade system för tillfälllig läckagereduktion, varefter energibesparingen valideras med en uppföljande Xray.
  3. Xcel Energibesparing i tryckluftssystem blir en del rutinarbetet under lång tid framöver. Genomför energioptimering och ta kontroll över tryckluftssystemet samtidigt som kostsamma, oönskade överraskningar undviks. Mjukvarans förmåga att analysera trender möjliggör förebyggande underhåll.

Jag är glad över att påbörja det första tryckluftsprojektet i Marocko tillsammans med Enersize. Detta är en viktig milstolpe och det är ett resultat av att marknadsföra Enersizes tjänster och expertis på den marockanska industrimarknaden. Nu jobbar vi för att uppfylla vårt kundlöfte i form av energibesparingar, och ser fram emot många framgångar, Achraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

"SCOPP Solutions är den första partnern vi har börjat arbeta med helt på distans på grund av covid-19, och jag är glad att se att vi trots restriktioner kan starta nya affärer i Marocko", Anders Sjögren, VD för Enersize

Mer om SCOPP Solutions
SCOPP Solutions är ett marockanskt företag som grundades 2013. Företaget levererar konsulttjänster i Nordafrika inom flera sektorer: petroleum-produkter, cement, stål, bil och jordbruk.

SCOPP Solutions strategi har under 2020 fokuserats på digitala energieffektivitetslösningar på grund av covid-19-restriktioner. Bolaget har gått in i nya partnerskap och började marknadsföra dessa i september 2020. Trots covid-19-restriktioner och den ekonomiska nedgången har vi fått positiv respons från marknaden, vilket visar att bolagets nya tjänster passar bra för att angripa industrins nya energieffektiviseringsutmaningar.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS