Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar verksamheten till Lund

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att centralisera och effektivisera Bolaget för att snabba på omställningen mot försäljning av mjukvara som leder till återkommande intäkter. VD Anders Sjögren tar kortsiktigt över den operativa ledningen av sälj- och marknadsarbetet. Omorganisationen förväntas effektivisera arbetet och sänka kostnaderna för bolaget genom att kontoret i Göteborg läggs ner.

Enersizes styrelse arbetar strategiskt för att accelerera omställningen mot försäljning av mjukvara för att ge återkommande intäkter. I samband med det läggs Göteborgskontoret ner och VD tar kortsiktigt över den operativa ledningen för sälj- och marknadsarbetet med uppgift att initiera ett program för utveckling av go-to-market-strategin.

I den marknadssituation som nu uppstått kommer Enersize att koncentrera verksamheten till Lund. I detta ingår även ökat fokus på ”Compressed Air Services”, bolagets unika integrerade Software-as-a-Service-erbjudande. Till att börja med ligger försäljningens huvudfokus på att utveckla Enersizes partner eco-system och i linje med detta har Bolaget intensifierat samarbetet med sina partners i Sverige.

Omställningen genomförs med omedelbar verkan och förväntas inte påverka omsättningen nämnvärt på kort sikt men ge förutsättningar för snabbare tillväxt under 2021. Bolaget räknar med att kostnaden för bolaget minskar med ca 0,3MSEK per månad när förändringen är fullt genomförd.

Efter en mycket lyckad emission har Enersize säkrat möjligheten att utveckla bolagets sälj- och marknadsarbete i nya geografier, t ex Tyskland. Investeringar görs även för att stärka portföljen av unika SaaS-komponenter för industriell realtidsoptimering av tryckluft. Bolaget börjar också skönja mer positiva köpsignaler från marknaden som varit i det närmaste stillastående efter Covid19. Projekt som såldes i Q1 har i många fall skjutits i tiden p g a Covid19 men börjar nu planeras in för leverans.

Att Lund nu även blir huvudkontor för sälj- och marknadsorganisationen är ett naturligt steg i vår utveckling och kommer innebära att vi kan arbeta snabbare med omställningen till att bli ett mjukvarubolag, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS