enersize-logo 300

Enersize – fördjupar samarbetet genom ny order från kund inom isoleringstillverkning

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att en befintlig kund inom isoleringstillverkning (”Kunden”) har slutit ett avtal om att låta Enersize optimera kompressorernas alstring av tryckluft. Projektet är planerat att genomföras omgående. Målet är att sänka kostnaderna och koldioxidavtrycket genom energioptimering av kompressorerna.

Genom användandet av Enersize mjukvarustöd ”Compressed Air Services” har Kunden upptäckt bristande effektivitet i samspelet mellan kompressorerna på anläggningen i Skåne. Enersize har slutit avtal med Kunden om att energieffektivisera alstringen av tryckluft genom att optimera samspelet mellan de kompressorer som ingår i den lokala kompressorparken.

Trots att kompressorleverantören har låtit installera ett överordnat styrsystem för att på bästa sätt samordna styrningen av kompressorerna vid olika behovsnivåer har Kunden med stöd av Enersize analysverktyg kunnat identifiera optimeringsvinster på uppåt 1 miljon kr. Kunden köper nu expertis från Enersize för att ta fram och implementera en lösning för att komma åt dessa besparingar. Värdet för Enersize av detta initiala arbete är runt 70 kkr.

Beräkningar från US Department of Energy pekar på att tryckluftssystem ofta har förluster så höga som 50 procent av den luft som produceras. Energiförlusterna i ett övervakat och väl underhållet tryckluftssystem bör hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag kunna understiga 10%.

“Detta är ett klassiskt exempel på den besparingspotential som återfinns hos de flesta tryckluftsintensiva industrier när man energioptimerar tryckluftssystemet.”, säger VD Anders Sjögren på Enersize (publ.) – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på detta specifika område.

”–Genom våra experter och mjukvaruverktyg kan vi optimera både hur effektivt kompressorerna framställer tryckluften och även hur man använder luften på ett mer effektivt sätt”, fortsätter Anders Sjögren.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av industrins tryckluftsförluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är tryckluft en outnyttjad källa till besparingar och med hjälp av oss ger den i stället ett lönsamt bidrag till det ekonomiska resultatet, långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö.”, förtydligar VD Anders Sjögren på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS