enersize-logo 300

Enersize förnyar strategiska partneravtal

Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB har förnyat samarbetsavtal med två av bolagets tidiga partnerföretag, SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH och Momentum Industrial AB. Avtalen är grundstenar i Enersize nya affärsmodell, som bygger försäljning av långsiktiga prenumerationer av bolagets molnbaserade, SaaS-mjukvara (Software-as-a-Service). Genom partnernätverket hjälper Enersize kunder världen över att eliminera läckage samt optimera energianvändningen i industriella tryckluftssystem.

Företagen SCOPP Solutions och Momentum tillhandahåller sedan tidigare energioptimeringstjänster till sina kunder med hjälp av Enersize SaaS-plattform. Under det gångna året har företagen utrustats och utbildats för att leverera Enersize molnbaserade tjänster, som används för att identifiera läckage och minimera slöseri av energi i kundernas tryckluftssystem.

– Den nära relationen vi har med våra partners visar på den starka lösningen för energioptimering Enersize är ensamma om att erbjuda. Eftersom vår nya affärsmodell baseras på återkommande intäkter från software-as-a-service, som säljs genom partners, är dessa långsiktiga samarbeten av strategisk betydelse, säger Anders Sjögren, vd på Enersize.

Både SCOPP Solutions och Momentum har varit viktiga referensobjekt för Enersize i arbetet med att utveckla och implementera en effektiv onboarding-process, med målsättning att nya partnerföretag snabbt ska bli aktiva återförsäljare. Ett antal viktiga pilotprojekt har kunnat slutföras, trots fördröjande och andra försvårande omständigheter på grund av Covid-19. Avtalen har förnyats med ett år i taget, och ger företagen rätt att marknadsföra och sälja Enersize produkter och tjänster på sina respektive hemmamarknader.

– Med förnyade avtal skapas förutsättningar att intensifiera arbetet med att bredda kundportföljen på den svenska samt afrikanska marknaden, med potential att generera flera långa och stabila intäktsströmmar, säger Anders Sjögren.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS