Enersize förstärker ledningsgruppen – Intensifierar utvecklingsarbetet och förbättrar jämställdheten

Nasdaq First North-listade Enersize förstärker ledningsgruppen med Stephanie Alvarez Fernandez i rollen som CTO, och Rebeca Rubio López som Software Manager. Bolaget har genomfört ett flertal nyckelrekryteringar inom forskning- och utvecklingsavdelningen i syfte att accelerera arbetet med att ta fram nästa generations molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering.

Rebeca Rubio López är mjukvaruingenjör, med högre tekniskt certifikat i plattformsoberoende applikationsutveckling, från universitetet i Barcelona. Hon har tidigare arbetat på Marfeel, ett Barcelonabaserat startup-företag. Hon har erfarenhet från att utveckla smarta program, verktyg och tjänster för energioptimering av industriell tryckluft.

Stephanie Alvarez Fernandez är forskningsingenjör med doktors-, och magisterexamen i elektroteknik från University of Brasília, Brasilien. Hon har goda erfarenheter av att utveckla bolags immateriella rättigheter samt utveckling av systemfigurationer.

”Tillsammans lyfter Stephanie och Rebeca vår expertis till nästa nivå. Deras kompetens är helt i linje med vår nya strategi och affärsmodell. Med de på plats i forsknings- och utvecklingsavdelningen har vi rätt förutsättningar att tillsammans växla upp arbetet och skapa värden för både Enersize och våra kunder.”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.

Enersize påbörjade omställningen av en ny affärsmodell under 2020. Fokus ligger på att sälja långsiktiga prenumerationsabonnemang bolagets molnbaserade mjukvaruplattform inriktad på tryckluftsoptimering. Tryckluft används i en väldigt stor skala av industrin världen över. Och Enersize ser en mycket stor tillväxtpotential där eftersom företagen står inför stora utmaningar i att minimera utsläpp och energianvändning.

”Studier visar att så mycket som 50 procent av energin som krävs för att producera tryckluft går förlorad, vilket motsvarar mer än åtta kärnkraftverk bara i Europa. Detta är okänt för de flesta, men med vår expertis och mjukvara kan företag minimera slöseri och ineffektiv användning och därmed spara stora summor”, säger Anders Sjögren.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS