Enersize förstärker ledningsgruppen – Intensifierar utvecklingsarbetet och förbättrar jämställdheten

Nasdaq First North-listade Enersize förstärker ledningsgruppen med Stephanie Alvarez Fernandez i rollen som CTO, och Rebeca Rubio López som Software Manager. Bolaget har genomfört ett flertal nyckelrekryteringar inom forskning- och utvecklingsavdelningen i syfte att accelerera arbetet med att ta fram nästa generations molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering.

Rebeca Rubio López är mjukvaruingenjör, med högre tekniskt certifikat i plattformsoberoende applikationsutveckling, från universitetet i Barcelona. Hon har tidigare arbetat på Marfeel, ett Barcelonabaserat startup-företag. Hon har erfarenhet från att utveckla smarta program, verktyg och tjänster för energioptimering av industriell tryckluft.

Stephanie Alvarez Fernandez är forskningsingenjör med doktors-, och magisterexamen i elektroteknik från University of Brasília, Brasilien. Hon har goda erfarenheter av att utveckla bolags immateriella rättigheter samt utveckling av systemfigurationer.

”Tillsammans lyfter Stephanie och Rebeca vår expertis till nästa nivå. Deras kompetens är helt i linje med vår nya strategi och affärsmodell. Med de på plats i forsknings- och utvecklingsavdelningen har vi rätt förutsättningar att tillsammans växla upp arbetet och skapa värden för både Enersize och våra kunder.”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.

Enersize påbörjade omställningen av en ny affärsmodell under 2020. Fokus ligger på att sälja långsiktiga prenumerationsabonnemang bolagets molnbaserade mjukvaruplattform inriktad på tryckluftsoptimering. Tryckluft används i en väldigt stor skala av industrin världen över. Och Enersize ser en mycket stor tillväxtpotential där eftersom företagen står inför stora utmaningar i att minimera utsläpp och energianvändning.

”Studier visar att så mycket som 50 procent av energin som krävs för att producera tryckluft går förlorad, vilket motsvarar mer än åtta kärnkraftverk bara i Europa. Detta är okänt för de flesta, men med vår expertis och mjukvara kan företag minimera slöseri och ineffektiv användning och därmed spara stora summor”, säger Anders Sjögren.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS