Enersize går in nästa fas och med en ny offensiv styrelse

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att den ordinarie bolagstämman den 3 juni 2022 beslutat att tillsätta en ny styrelse, enligt förslag från en grupp investerare som tillsammans äger drygt 30 procent av bolaget. Avsikten är att ge Enersize bra förutsättningar att lyckas när man ökar satsningarna inom säljorganisationen.

Den nya styrelsen består av Johan Olson, styrelseordförande samt Ola Möllerström, Elin Skarp och Alexander Fällström som ledamöter. Tanken är att utrusta bolaget med en specialiserad styrelse för att stödja bolagets utveckling.

”Jag välkomnar den nya styrelsen, och ser fram emot att arbeta tillsammans och göra Enersize ännu bättre. Att befintliga ägare agerar långsiktigt och jobbar aktivt för att Enersize ska lyckas väl med den nya affärsmodellen är ett gott styrketecken.”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

”Jag har följt Enersize en tid och när jag blev tillfråga om att ta plats i styrelsen såg jag många möjligheter. Tekniken kan se till att våra kunder spara stora pengar samtidigt som vi minskar energibehovet i världen och är det en win-win för oss alla. Det kommer bli en intressant resa och med i den nya styrelsen har vi både kompetens och engagemang för att ta nästa steg tillsammans med ledningen.”, säger Johan Olson styrelseordförande i Enersize.

Johan Olson är företagsekonom med inriktning på organisation samt är certifierad styrelseledamot, projektledare och EU projektsamordnare. Johan har en gedigen erfarenhet inom affärs- och innovationsutveckling samt som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Ola Möllerström har mer än 25 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Har ledningserfarenhet av branscher och företag som transformerats i både produkterbjudande och värdekedja. Ola har mångårig bakgrund som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhet- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kundtransformation, försäljning och marknadsföring, business operation samt Change management. Elin Skarp har en Magisterexamen i Political Science från Lunds universitet.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

NEWS