enersize-logo 300

Enersize – Globalt intresse – Enersize skickar expert till Indonesien!

Energiförsörjningen är ett globalt problem och intresset för att få stöd och hjälp med insatser mot onödiga energiförluster är stort. 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt. Enersize kunskaper är därför eftertraktade i hela världen!

Enersize har, sedan en tid, avtal med flera parter runt om i världen och som ett led i detta är vår tekniske direktör Bo Kuraa involverad i energioptimering på plats i Indonesien. Syftet är att stötta vår partner på plats och att tillsammans genomföra analyser hos en multinationell klient och ett viktigt steg i att etablera Enersize lösningar som en del i slutkundens bredare koncernsatsning på energioptimering. Värdet på uppdraget är initialt runt 50 kkr men en viktig pusselbit i vår etablering i landet – ännu ett steg mot verklig etablering genom partnern i Indonesien som redan tidigare valt att köpa både teknik och utbildning från oss för att bli bäst på sin marknad.

Potentialen är stor då Indonesien är en av världens största och snabbast växande ekonomier, med en årlig tillväxttakt på ca 5 procent. Såsom resten av världen ser Indonesien också en snabb urbanisering, i huvudstaden Jakarta bor det redan över 10 miljoner människor. Energibehovet i landets 17 000 öar förväntas öka med 80% och efterfrågan på el kan tredubblas mellan 2015 och 2030. Indonesien har ambitiösa klimatmål såsom minskade klimatutsläpp med 29 procent fram till 2025 samt att öka andelen förnybar energi till 23 procent under samma tidsperiod, en signifikant ökning från dagens andel på 6 procent.

Energioptimering av tryckluft kan snabbt minska industrins totala elförbrukning med upp till 5% genom riktade insatser och därmed snabbt bidra till Indonesiens hållbarhetsmål.

”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på energioptimering av tryckluft.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av industrins tryckluftsförluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö vilket är ett av Indonesiens uttalade mål. Att vi får förfrågningar från världens alla hörn är ett bevis på att vi är på rätt spår och vi ser med stor tillförsikt fram emot kommande års utveckling.” fortsätter VD Anders Sjögren på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS