Enersize har påkallat första tranchen inom ramen för finansieringsavtalet med Formue Nord Fokus A/S

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget har påkallat den första tranchen om totalt 10 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) och erhållit utbetalning.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018, påkallat en första finansiering om totalt 10 000 000 SEK från Formue Nord genom utställande av 1 000 konvertibla skuldebrev envar med ett nominellt värde om 10 000 SEK. Formue Nord äger rätt att konvertera de konvertibla skuldebrev till nya aktier i bolaget från och med dagen för teckning till och med den dag som infaller tjugofyra (24) månader senare. De konvertibla skuldebreven ska automatiskt konverteras till aktier vid tidpunkten som infaller tjugofyra (24) månader senare efter ovan nämnd teckningsdag. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till nittiotvå (92) procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Enersizes aktie under de femton på varandra omedelbart följande handelsdagarna från det att meddelande om konvertering har överlämnats.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Formue Nord hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

För mer information:

Christian Merheim, styrelseordförande

Tel: +46(0)708-182 853

E-mail: christian.merheim@enersize.com

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission. info@sedermera.se, +46 40 615 14 10

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS