enersize-logo 300

Enersize har påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch inom ramen för finansieringsavtalet med Formue Nord Fokus A/S

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget har påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch om totalt 2,5 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”).

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018, påkallat en andra finansieringstranch om totalt 2 500 000 SEK från Formue Nord genom utställande av 250 konvertibla skuldebrev envar med ett nominellt värde om 10 000 SEK. Formue Nord äger rätt att konvertera de konvertibla skuldebrev till nya aktier i bolaget från och med dagen för teckning till och med den dag som infaller tjugofyra (24) månader senare. De konvertibla skuldebreven ska automatiskt konverteras till aktier vid tidpunkten som infaller tjugofyra (24) månader senare efter ovan nämnd teckningsdag. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till nittiotvå (92) procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Enersizes aktie under de femton på varandra omedelbart följande handelsdagarna från det att meddelande om konvertering har överlämnats.

Med denna andra tranch uppgår utbetald finansiering från Formue Nord nu till totalt 12 500 000 SEK. Enersize kan inom ramen för finansieringsavtalet påkalla lånefinansiering om totalt 30 000 000 SEK.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Formue Nord hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

”Vi kör nu efter en strategisk plan som fungerar och vi ser att den ändrade strategin ger en kraftigt ökande kundtillströmning. Samtidigt har vi nu fått väldigt bra kontroll på kostnaderna i bolaget och tillsammans med finansieringen från Formue Nord har vi skapat en hållbar grund att fortsätta skala upp vår försäljning på.”, kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS