Enersize har påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch inom ramen för finansieringsavtalet med Formue Nord Fokus A/S

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget har påkallat och erhållit utbetalning av en andra tranch om totalt 2,5 MSEK inom ramen för det finansieringsavtal som har ingåtts med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”).

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018, påkallat en andra finansieringstranch om totalt 2 500 000 SEK från Formue Nord genom utställande av 250 konvertibla skuldebrev envar med ett nominellt värde om 10 000 SEK. Formue Nord äger rätt att konvertera de konvertibla skuldebrev till nya aktier i bolaget från och med dagen för teckning till och med den dag som infaller tjugofyra (24) månader senare. De konvertibla skuldebreven ska automatiskt konverteras till aktier vid tidpunkten som infaller tjugofyra (24) månader senare efter ovan nämnd teckningsdag. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till nittiotvå (92) procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Enersizes aktie under de femton på varandra omedelbart följande handelsdagarna från det att meddelande om konvertering har överlämnats.

Med denna andra tranch uppgår utbetald finansiering från Formue Nord nu till totalt 12 500 000 SEK. Enersize kan inom ramen för finansieringsavtalet påkalla lånefinansiering om totalt 30 000 000 SEK.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Formue Nord hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

”Vi kör nu efter en strategisk plan som fungerar och vi ser att den ändrade strategin ger en kraftigt ökande kundtillströmning. Samtidigt har vi nu fått väldigt bra kontroll på kostnaderna i bolaget och tillsammans med finansieringen från Formue Nord har vi skapat en hållbar grund att fortsätta skala upp vår försäljning på.”, kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS