Enersize har rekryterat en Vice President Operations, China samt en huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten

Enersize Oyj (”Enersize”) har rekryterat Sami Kyllönen som operativt ansvarig för Enersizes kinesiska verksamhet (Vice President Operation, China). Sami Kyllönen kommer påbörja sitt arbete för Enersize i april 2018 och vara placerad på heltid i Shanghai, Kina. Kyllönen kommer även att ingå i Enersizes ledningsgrupp. Kyllönen har lång erfarenhet från chefspositioner inom elektroniktillverkningsindustri, både i Kina och Europa. Enersize har även rekryterat Yawei Rex Zhu som huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten med placering i Shanghai.

Sami Kyllönen har en ingenjörsexamen från Oulu tekniska högskola i Finland och har lång erfarenhet av högre chefspositioner inom fabriks- och tillverkningsindustrin, främst inom elektronikindustrin. Han har bland annat arbetat för Scanfil EMS Oü i Estland både som fabriksansvarig och senare som verkställande direktör. Vidare har Kyllönen även arbetat som fabriksansvarig och senare operativ chef för Incap Corporations verksamhet i Europa. Positionerna Sami har haft på dessa båda företag har inneburit chefsansvar för flera hundra anställda.

Tjänsten som Vice President Operation, China med placering i Shanghai är nyinrättad och syftar till att skapa optimala förutsättningar för både Enersizes nyförsäljning gentemot kinesiska kunder såväl som att accelerera pågående projekt. I tjänsten ingår även ansvar för säljsupport, kundkontakter, lokala partnersamarbeten, Enersizes anställda i Kina samt operativt huvudansvar för projektgenomförandena.

Enersize har även rekryterat Yawei Rex Zhu som huvudprojektledare för den kinesiska verksamheten (Project Manager, China). Rex Zhu kommer arbeta i Shanghai under Sami Kyllönen med både kundkontakter samt ansvar för det organisatoriska genomförandet av Enersize kundprojekt i Kina. Rex Zhu har en M.Sc från University of Liverpool samt en B.Sc från Hunan (Kina) University of Science and Technology. Rex Zhu är ursprungligen från Kina och har tidigare arbetat i både den kinesiska privata samt offentliga sektorn.

Sami Kyllönen kommer att ingå i Enersizes ledningsgrupp som därmed kommer bestå av Sami Mykkänen – President & CEO, Anders Sjögren – Head of Research, Marko Tapaninaho – VP Technology & Projects samt Sami Kyllönen – VP Operations, China.

Sami Kyllänen – Enersize VP Operations, China.


Sami Mykkänen, VD för Enersize kommenterar:  

Sami Kyllönen har med sin långa erfarenhet av tillverkningsindustrin god förståelse för vad Enersizes kunder efterfrågar och han har viktig kunskap om hur fabriksinterna beslutsprocesser och krav påverkar både försäljning och genomförande, vilket ger oss möjlighet att effektivisera dessa processer ytterligare. För att kunna nå våra affärsmässiga mål är det nödvändigt med stark närvaro på plats i Kina. Med rekryteringen av både Sami och Rex har vi nu ett eget chefsteam på plats i Kina som ger våra nya och befintliga kunder, partners och anställda en mycket bra och effektiv kontaktyta.”

Christian Merheim, styrelseordförande för Enersize kommenterar:  

”Efter att vi sjösatt och bemannat vårt utvecklingskontor i Lund har vi på kort tid sett att etableringen har gett bra och strategiskt viktiga resultat. Nu förstärker vi vår kinesiska operativa kapacitet med nya kraftfulla, beprövade och kunniga resurser på plats i Kina, något som vi förväntar oss kommer gynna både nyförsäljning och utvecklingen av våra befintliga projekt. Det här är ett viktigt steg eftersom de kinesiska kunderna sätter ett högt värde på just stark operativ närvaro på plats i Kina.”


För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   


Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS