enersize-logo 300

Enersize har tecknat vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins

Enersize Oyj (”Enersize”) har med bolagets kinesiska partner Beijing Join Team Energy & Environment Tech Co. Ltd. (”Join Team”) som kontraktsmellanhand och samarbetspartner tecknat ett fyraårigt avtal om vinstdelningsavtal utöver befintligt installationsavtal med Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd. (Beijing Foton Cummins”). Fabriken använder mellan 7 000-8 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20-30% varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 50%.

Enersize meddelade den 14 mars 2017 att bolaget ingått avtal med Beijing Foton Cummins om installation av Enersizes system för mätning och effektivisering av tryckluftssystem. Detta projekt fortsätter i och med det nu tecknade fyraåriga vinstdelningsavtalet in i sin andra fas.

Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på strax under 2MW och en årlig förbrukning på cirka 7 000-8 000 MWh. Uppskattad besparing är 20-30% och baseras på genomförandet av några av de besparingsmöjligheter som Enersize har identifierat. Skulle alla identifierade besparingsåtgärder kunna genomföras kan besparingen bli högre. 

Vinstdelningsavtalet har ingåtts med Enersize mångåriga kinesiska partner Join Team som kontraktsmellanhand och samarbetspartner. Join Team har option på att deltaga i vissa delar av projektfinansieringen, vilket kan komma att påverka fördelningen mellan Enersize och Join Team i en mindre utsträckning. Enersizes vinstandel av den totala besparingen under kontraktstiden uppskattas till cirka 50%.

Avtalet är strukturerat som ett ramavtal där genomförandet av vissa besparingsåtgärder är villkorat godkännande av slutkunden. Detta kan påverka slutligt uppnådd besparing. Enersize och Join Teams andel av besparingen är som störst under de två första kontraktsåren för att därefter avta.

Beijing Foton Cummins Engine är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en tidigare Enersizekund, och Cummins, som är ett US Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta teknik för kompressoroptimering som en väsentlig del av effektiviseringsarbetet. Effektiviseringsåtgärderna förväntas genomföras under Q2 2018 samt Q3 2018 med mål att påbörja faktureringen under Q3 2018.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Som vi tidigare aviserat så förväntade vi oss att kunna presentera fler projekt som går in i vinstdelningsfas under Q2. Det är därför glädjande att nu kunna presentera detta nya avtal. Det är även väldigt spännande att detta projekt kommer kunna dra nytta av vår nyutvecklade och patentsökta metod för kompressoranalys och kompressoroptimering.”

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Affärer i Kina bygger först och främst på förtroende och det tar sin tid att bygga upp det nödvändiga förtroendet hos kunderna. Tryckluftssystemen är extremt viktiga för kunderna. Om tryckluftssystemet stannar, så stannar fabriken. När vi börjar arbeta med kunderna och det visar sig att vi kan hjälpa dem att både få ett stabilare och effektivare system går det mycket snabbare framåt och det öppnar även dörrar till andra fabriker med samma ägare. Vi har lagt ned väldigt mycket arbete på detta och nu börjar vi se resultatet, dels avseende framtida nya kundavtal och dels genom att snabbare kunna föra installationsavtalen vidare mot vinstdelning.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com


More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS