Enersize har tecknat vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins

Enersize Oyj (”Enersize”) har med bolagets kinesiska partner Beijing Join Team Energy & Environment Tech Co. Ltd. (”Join Team”) som kontraktsmellanhand och samarbetspartner tecknat ett fyraårigt avtal om vinstdelningsavtal utöver befintligt installationsavtal med Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd. (Beijing Foton Cummins”). Fabriken använder mellan 7 000-8 000 MWh/år, besparingarna beräknas kunna uppgå till 20-30% varav Enersizes del av de totala besparingarna uppskattas till cirka 50%.

Enersize meddelade den 14 mars 2017 att bolaget ingått avtal med Beijing Foton Cummins om installation av Enersizes system för mätning och effektivisering av tryckluftssystem. Detta projekt fortsätter i och med det nu tecknade fyraåriga vinstdelningsavtalet in i sin andra fas.

Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på strax under 2MW och en årlig förbrukning på cirka 7 000-8 000 MWh. Uppskattad besparing är 20-30% och baseras på genomförandet av några av de besparingsmöjligheter som Enersize har identifierat. Skulle alla identifierade besparingsåtgärder kunna genomföras kan besparingen bli högre. 

Vinstdelningsavtalet har ingåtts med Enersize mångåriga kinesiska partner Join Team som kontraktsmellanhand och samarbetspartner. Join Team har option på att deltaga i vissa delar av projektfinansieringen, vilket kan komma att påverka fördelningen mellan Enersize och Join Team i en mindre utsträckning. Enersizes vinstandel av den totala besparingen under kontraktstiden uppskattas till cirka 50%.

Avtalet är strukturerat som ett ramavtal där genomförandet av vissa besparingsåtgärder är villkorat godkännande av slutkunden. Detta kan påverka slutligt uppnådd besparing. Enersize och Join Teams andel av besparingen är som störst under de två första kontraktsåren för att därefter avta.

Beijing Foton Cummins Engine är ett Joint Venture mellan Beiqi Foton Motor, som är en tidigare Enersizekund, och Cummins, som är ett US Fortune 500-företag och en ledande tillverkare av dieselmotorer.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta teknik för kompressoroptimering som en väsentlig del av effektiviseringsarbetet. Effektiviseringsåtgärderna förväntas genomföras under Q2 2018 samt Q3 2018 med mål att påbörja faktureringen under Q3 2018.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Som vi tidigare aviserat så förväntade vi oss att kunna presentera fler projekt som går in i vinstdelningsfas under Q2. Det är därför glädjande att nu kunna presentera detta nya avtal. Det är även väldigt spännande att detta projekt kommer kunna dra nytta av vår nyutvecklade och patentsökta metod för kompressoranalys och kompressoroptimering.”

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Affärer i Kina bygger först och främst på förtroende och det tar sin tid att bygga upp det nödvändiga förtroendet hos kunderna. Tryckluftssystemen är extremt viktiga för kunderna. Om tryckluftssystemet stannar, så stannar fabriken. När vi börjar arbeta med kunderna och det visar sig att vi kan hjälpa dem att både få ett stabilare och effektivare system går det mycket snabbare framåt och det öppnar även dörrar till andra fabriker med samma ägare. Vi har lagt ned väldigt mycket arbete på detta och nu börjar vi se resultatet, dels avseende framtida nya kundavtal och dels genom att snabbare kunna föra installationsavtalen vidare mot vinstdelning.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com


More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS