enersize-logo 300

Enersize ingår exklusivt partnerskap med Fransk-Kinesiska Akila

Enersize meddelar idag att man ingått partneravtal med det Fransk-Kinesiska företaget Akila. Enersize och Akila tecknar ett exklusivt partnerskap för den asiatiska marknaden – där man kommer att integrera Enersize mjukvara för energioptimering av tryckluft i Akilas övergripande "digital twin"-plattform.

Enersize, ett ledande nordiskt företag som specialiserat sig på mjukvarustöd och processer för energioptimering av tryckluftssystem har skrivit partneravtal med Akila, vilket innebär att Akila initialt investerar omkring 0,2 MSEK i utrustning och utbildning från Enersize för att kunna erbjuda energioptimering av tryckluft till sina kunder. Genom utvecklingen av sk “digital twins” i den första ESG-specialiserade plattformen för energioptimering och ESG-rapportering, har Akila nyligen uppmärksammats av World Economic Forum som en digital pionjär 2022. Enersizes mjukvaruportfölj kommer att integreras i Akila-plattformen, där den kommer att användas för energioptimering av tryckluft och därmed hjälpa kunder att dramatiskt minska sina energiförluster och koldioxidutsläpp. All systemdata kommer att samlas i realtid, visualiseras genom grafiska instrumentpaneler, bygga upp historik och göras tillgängliga för ESG- och regulatorisk rapportering. Partneravtalet ger Akila exklusivitet i Kina och möjlighet att representera Enersize fullt ut på hela ASEAN-marknaden.

Energiläckage i tryckluftssystem anses vara en av de största energibovarna och en stor bidragsgivare till ökat koldioxidavtryck. Det har uppskattats att cirka 10 % av all el som förbrukas inom industrin används av tryckluftskompressorer, och att en typisk industrianläggning kan förlora upp till 50 % av den tryckluft som genereras – huvudsakligen genom läckor i systemet, artificiella behov (att trycksätta systemethögre än nödvändigt) och olämplig användning. Många regeringar inklusive Kinas har satt upp mål om att vara klimatneutrala (uppnå koldioxidnetto noll) innan år 2060. Att energioptimera industriella tryckluftssystem är ett extremt effektivt sätt att uppnå snabba besparingar på kort tid. Med Akilas expertis på hållbarhet inom den asiatiska energisektorn och Enersize som en av Europas främsta aktörer inom energioptimering av tryckluft, blir detta partnerskap ett viktigt steg i att accelerera Kinas och ASEAN:s ESG-ambitioner, digitalisering och minskning av C02-utsläpp.

En uppsättning av Enersize mjukvarumoduler kommer att integreras i Akilas ekosystem för att avsevärt minska energiförlusterna från tryckluftssystem:

Xray: Logisk AI-mjukvara som baserat på mobila givare samlar data för analys och ger kunden omedelbar insikt i effektivitets- och besparingspotential tillsammans med skräddarsydda åtgärdsprogram.

Xecute: Mjukvarustöd, verktyg och processer för att identifiera, gradera och avhjälpa energiläckage, för att effektivt realisera potentiella energibesparingar och minska koldioxidavtryck samtidigt som man optimerar produktionsresurserna.

Xcel: Kontinuerlig monitorering av anläggningen i kombination med åtgärdsprogram för långsiktigt hållbar energioptimering av tryckluftssystemen. Genom kontinuerlig analys och notifiering kan anläggningen bibehålla sitt mest optimerade tillstånd samtidigt som man identifierar nya förbättringsmöjligheter.

Vi ligger helt rätt i tiden just nu. Teknikutvecklingen och prisfallet på datorkraft i kombination med avancerade verktyg som maskininlärning, AI och digitala tvillingar gör det möjligt att verkligen maximera effekterna både vad gäller energi- och kostnadsbesparingar. Med Akila som vår partner på den asiatiska marknaden, levererar vi ett system som automatiskt kan hjälpa till att förbättra effektiviteten för alla industriella kunder och ge dem ekonomisk avkastning på månader. Resultaten är verkligen helt fantastiska och Asien är kanske den viktigaste platsen för energioptimering just nu – här finns många som brinner för dessa frågor, en välutvecklad industri, hunger efter ny teknik för att minska koldioxidutsläpp och Kina är sannerligen det globala hjärtat för tillverkningsindustrin. Här kan vi bättre än någon annan stans i världen bidra till energieffektivitet och energibesparing.”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

"Akilas digitala tvilling är en otroligt flexibel teknologi. Med Akila har vi kunnat utrusta företag i många olika branscher med de verktyg som krävs för att övervaka och optimera energianvändning. Vi vill dock alltid göra mer för våra kunder och vårt samhälle. Att samarbeta med de bästa inom varje sektor, som Enersize, innebär att vi kan bredda portföljen av produkter och tjänster som vi erbjuder. Med detta partnerskap kan vi stärka vår plattform med nya kraftfulla moduler för energioptimering av tryckluft. Kombinationen av Akilas digitala tvilling och Enersizes expertis och mjukvarustöd ökar kundernas förmåga att identifiera problem, åtgärda dessa och uppnå sina energibesparingsmål.” , säger Philippe Obry, medgrundare och Chief Innovation Officer för Akila

Om Akila
Akila är en Asien-baserad digital tvillingplattform som utnyttjar realtidsdata och AI för att effektivisera ESG-rapportering och optimera prestanda, hållbarhet och miljö i byggnader och städer. Uppbackad av strategiska partnerskap med Microsoft, Dassault Systèmes och Aden Group, har Akila för närvarande ett växande team på 80+ medlemmar och 3,5 miljoner kvadratmeter som hanteras på 60 installationsplatser. Akila uppmärksammades 2022 av World Economic Forum som en teknikpionjär.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS