enersize-logo 300

Enersize ingår samarbete med internationellt erkänd expert inom tryckluftsoptimering samt omformar ledningsgruppen

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget har ingått ett strategiskt samarbete med Bo Kuraa samt dennes BKU Consult. Bo Kuraa är mekanikingenjör och en av världens ledande experter på energibesparing i industriella tryckluftssystem med bland annat Världsbanken och FN som tidigare uppdragsgivare. Det fyråriga samarbetsavtalet innebär att Bo Kuraa kommer att arbeta exklusivt för Enersizes räkning med tryckluftseffektivisering. Bo Kuraa kommer även att ingå i Enersizes nya, omformade ledningsgrupp.

Bo Kuraa har i ett stort antal år arbetat som internationellt ledande expert på industriell energieffektivisering och industriell energistyrning med bl.a. tryckluft som specialitet. Tidigare har Bo exempelvis anlitats av Världsbanken och FN (UNIDO) för internationella industriella energieffektiviseringsuppdrag i Asien och Mellanöstern. Han har förutom specialistkompetens inom tryckluftssystem även unik kompetens inom optimering av ångpannor vilket är vanligt förekommande inom industrin. Bo Kuraa har även ett pågående samarbete med DTI, Teknologiska Institutet i Danmark, samt ett brett internationellt kontaktnätverk. Bo Kuraa kommer att utgå från utvecklingskontoret i Lund och bistå med värdefull input till utvecklingsteamet för att förbättra Enersizes algoritmer och automatiserade mjukvara.

Avtalstiden mellan Enersize och BKU Consult uppgår till fyra år från och med den 31 december 2018. Bo Kuraa kommer att arbeta exklusivt för Enersize och erhålla marknadsmässig ersättning för sitt arbete. Vidare innefattar samarbetsavtalet ett optionsprogram som kommer att slutförhandlas och meddelas marknaden genom pressmeddelande i ett senare skede.

Bo Kuraa kommer att ingå i Enersizes nya omformade ledningsgrupp, vilken består av VD Anders Sjögren, marknads- och försäljningschef Daniel Winkler och Mekanikingenjör Bo Kuraa. Ledningsgruppen har omformats i syfte att effektivisera organisationen samt minska bolagets kostnader. Styrelsen bedömer att den nya ledningsgruppen både kommer att möjliggöra en framgångsrik etablering i Europa samt stärka upp projektverksamheten i Kina. Marko Tapaninaho som tidigare var VP Technology & Projects samt Sami Kyllönen som tidigare var VP Operations, China lämnar ledningsgruppen och Enersize.

Bo Kuraa kommenterar: 

”Det är med stor glädje som jag ingår detta strategiska samarbete med Enersize och blir en del av bolagets ledningsgrupp. Jag har lång erfarenhet som expert på besparingar i tryckluftssystem och har tydligt sett att Enersize och LEAQS teknologier kraftigt förenklar och effektiviserar optimering av industriella tryckluftssystem. Det ska bli ett sant nöje att bidra med min kompetens för att både driva på befintliga vinstdelningsprojekt samt utveckla ännu bättre mjukvaror och därmed aktivt kunna vara en del i Enersizes fortsatta utveckling under lång tid framöver. 

Anders Sjögren, VD för Enersize, kommenterar: 

”Att vi nu knutit en internationellt ledande expert inom området till Enersize stärker vår förmåga att genomföra befintliga kundprojekt effektivare, ger oss bättre kravställning på vår mjukvaruutveckling och framförallt skapar ett starkt förtroende i tryckluftsbranschen såväl som hos våra kunder. Vi är mycket stolta över att kunna presentera detta samarbete och vi är väldigt glada att vi hittat en form på samarbetet som gör Bo Kuraa till en integrerad del av Enersizes operativa verksamhet.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS