Enersize ingår viktigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB

Enersize Oyj (“Enersize”) meddelar idag att bolaget har ingått ett tvåårigt samarbetsavtal med Caverion Sverige AB (”Caverion”) avseende försäljning, distribution och installation av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem. Avtalet är ett viktigt genombrott för Enersizes nya licensbaserade affärsmodell och det första heltäckande avtalet med ett större, s.k. facility managementbolag. Samarbetsavtalet sträcker sig till 2020-12-31 och kan därefter förlängas i avtalsperioder om två (2) år åt gången. Enersize målsättning är att avtalet efter hand ska kunna generera 50–150 nya kundkontrakt per år, i Sverige, omfattandes ett värde per kontrakt på i genomsnitt 100 000 SEK per treårsperiod.

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiveringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvaruprodukter mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med lågt kapitalbehov.

Enersizes SaaS-mjukvaror möjliggör övervakning och effektivisering av tryckluftssystem genom IoT mätsystem, datoriserade analys- och effektiviseringsverktyg samt mjukvaror för hantering av läckagedetektering och reparation. Enersizes helhetserbjudande är världsledande och mjukvarorna används redan i ett tjugotal länder. Läckagereperationsmjukvaran marknadsförs under varumärket LEAQS och övervaknings- och effektiviseringssystemen marknadsförs under namnet Enersize Q+.

Samarbetsavtalet innebär att Caverion självständigt kommer sälja Enersize lösningar samt utföra effektiviseringsarbete med hjälp av Enersize mjuvaror. Caverion kommer även agera service- och installationspartner i Sverige för Enersizes direktförsäljning.

Enersizes målsättning är att ett samarbetsavtal med en partner motsvarande Caverions storlek vid ett fullt etablerat och inkört samarbete ska generera 50–150 nya kundkontrakt på årsbasis. För aktörer på större marknader än den jämförelsevis mindre Sverigemarknaden förväntas antalet nya kundkontrakt öka proportionellt med aktörernas storlek. Eftersom Enersizes affärsmodell baseras på månatliga licenskostnader kommer även tidigare anslutna kunder fortsatt generera återkommande intäkter. Enersize kommer framöver fokusera på att teckna samarbetsavtal avseende försäljning, distribution och installation med flera större europeiska bolag med motsvarande profil som Caverion. Värdet på enskilda kundkontakt kan komma att variera starkt beroende på storlek på fabrik samt omfång av leveransen men uppskattas uppgå till cirka 100 000 SEK för den initial avtalsperioden på tre år för varje enskild kund.

Anders Sjögren, VD Enersize kommenterar:

”Det är mycket glädjande att nu kunna presentera detta genombrott för vår nya affärsmodell med ett helhetssamarbete med en känd marknadsspelare som Caverion. Förhandlingarna med Caverion har pågått under lång tid eftersom avtalet är det första i sitt slag. Jag vet att våra aktieägare väntat länge på att vi ska visa upp bevis för vårt nya sätt att driva affärer och jag hoppas att detta är det första av många kommande, liknande samarbetsavtal som är nödvändiga för vår nya licensbaserade affärsmodell.”

Daniel Winkler, sälj- och marknadschef för Enersize, kommenterar:

”Avtalet med Caverion är ett tydligt exempel på hur vi med vår nya affärsmodell och rätt samarbetspartners snabbt och kostnadseffektivt kan täcka stora geografiska ytor. Nästa steg för oss är att återupprepa detta med fler motsvarande aktörer för att på så sätt skala upp försäljning och intäkter.

Joakim Attoff, försäljningsrepresentant, Caverion Sverige AB, kommenterar:

”Enersize helhetserbjudande är attraktivt och fyller ett marknadsbehov. Det passar även bra in i vårt existerande tjänsteutbud. Enersize tjänster har även ett tydligt effektivserings- och miljöfokus, vilket vi ser ett starkt ökande intresse för från våra kunder."

Om Caverion Group

Caverion Group designar, bygger, driver och underhåller intelligenta och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och infrastrukturer i norra, central- och östeuropa.

Intäkterna för 2018 uppgick till cirka 2,2 miljarder euro. Koncernen är bland Europas ledande leverantörer av tekniska lösningar för byggnader och industrier. Caverion Group har två affärsenheter, projekt och tjänster.

Caverion Group har cirka 15 000 anställda i 10 länder. Huvudkontoret ligger i Vantaa, Finland. Caverion Groups aktie (CAV1V) är noterad på Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki).

För mer information om Caverion Sverige: www.caverion.se

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS