enersize-logo 300

Enersize ingår vinstdelningsavtal med skånsk livsmedelsproducent kring energioptimering av tryckluft

Enersize har slutit ett 3-årigt vinstdelningsavtal kring energioptimering av tryckluft med en skånsk livsmedelsproducent. Enersize installerar sin delvis patenterade, världsunika mjukvarulösning Compressed Air Services (CAS) som stöd för optimeringsarbetet. Genom kontinuerlig övervakning av tryckluftssystemet och analys i molnet ger CAS beslutsstöd för robust och energioptimerad tryckluft. Det direkta ordervärdet beräknas till ca 600kSEK över 3 år.

Enersize har slutit ett så kallat 50/50-avtal som är 3-årigt och bygger på att parterna delar på de besparingar Enersize arbete levererar. Avtalet startar direkt och besparingarna beräknas genom att man mäter strömförbrukningen på kompressorerna och jämför med de nivåer som gällde innan optimeringsarbetet inleddes (basnivån). Dessa basnivåer är redan satta under 2022 i initiala arbeten hos kunden. Ordervärdet på avtalet estimeras till ca 600 000 kr över 3 år.

Energioptimering av industriell tryckluft kan snabbt minska den totala elförbrukningen för ett industriföretag med upp till 5% genom riktade insatser och därmed snabbt bidra till ökad lönsamhet i produktionen.

“Livsmedelsproduktion är en storkonsument av tryckluft och det är fantastiskt kul att vi nu gemensamt med kunden kan visa resultat och bidra i denna för branschen viktiga hållbarhetsfråga. Detta avtal visar också att vårt arbete med att ställa om från forskning och utveckling till mer aktiv försäljning och anpassning av verksamheten börjar ge effekt.”, säger Johan Olsson, VD på Enersize Oyj

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS