enersize-logo 300

Enersize inleder samarbete med Lunds Universitet kring Maskininlärning och AI

Enersize Oyj (”Enersize”) har inlett ett samarbete med Matematikcentrum vid Lunds Universitet (Centre for Mathematical Sciences at the Lund University) inom Maskininlärning och AI (Artificiell Intelligens) för analys, övervakning och optimering av tryckluftssystem.

Inom samarbetet har ett Letter of Intent tecknat avseende arbete med mål att kunna inrätta en industridoktorandtjänst (PhD) samt samarbete för genomförande av examensarbete (Master Thesis) på Enersize. Ansvarig för samarbetet från Matematikcentrums sida är professor Kalle Åström. Ansvarig från Enersize sida är Anders Sjögren, doktor i fysik och ansvarig för Enersize forskning och utveckling i Lund.

Målet med samarbetet är att förbättra nuvarande metoder samt att ta fram helt nya metoder för automatiserad analys, övervakning och optimering av industriella tryckluftssystem med hjälp av maskininlärning och Artificiell Intelligens. Enersize har sedan tidigare ett starkt fokus på avancerad och automatiserad analys, övervakning och optimering i verksamheten i Lund.

Matematikcentrum är en institution vid Lunds universitet som tillhör både den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (LTH). Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning inom matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Institutionen ansvarar för matematikutbildningen inom LTH:s civilingenjörsprogram såväl som matematikcentrums egna kandidat-, master- och doktorandprogram. Institutionen har cirka 120 anställda.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize och samarbetet med Matematikcentrum, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, CTO

Telefon: +46(0)73 345 11 75

E-post: anders.sjogren@enersize.com   

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS