enersize-logo 300

Enersize – Kolförbränning ökar 6% globalt – Enersize lösning unik – tar bort och skapar inte andra problem

Energimyndigheten hade i veckan bjudit in experter från IEA (international Energy Agency) och Leads University i Storbritannien för att diskutera den aktuella krisen för energi och klimat. Under eventet lyftes många farhågor om att den stora utmaningen blir kommande vinter och inte den nuvarande. Peter Taylor från Leads University menade att nyproduktion inte räckter till för att lösa situationen. Besparingar och möjligheter att dra ner förbrukningen var en öppen möjlighet. Det löser både en akut brist samtidigt som det också drar ner risken för ytterligare ökningar av miljöförstörande produktion. Ökningen av koleldning i kraftverk togs upp som en stor utmaning då den under året ökat med över 6% globalt och avsevärt mer i vissa områden.

Enersize lösning skiljer sig från andra insatser genom att vi tar bort 5% av industrins energibehov och därför inte flyttar eller skapar andra utsläpp. Det är en viktig fråga i dagens samhälle, hur vi gemensamt ska kunna få ner Co2 utsläppen i världen och flera frågetecken brukar aktualiseras när vi talar om minskningar av utsläpp. Om vi drar ner och sparar på något så ökar det som regel på annat håll men i detta fall menar både vi och experterna att en sparad kWh inte bidrar till andra utsläpp.

CO2-utsläppen som produceras genom att generera 1 GWh el från en blandning av kärnkraft, kol, diesel och vattenkraft beror på blandningen av dessa källor och deras respektive koldioxidintensiteter. För att beräkna CO2-utsläppen som produceras från denna elproduktionsmix måste du veta hur stor andel av varje energikälla som ingår i mixen och deras respektive koldioxidintensiteter.

Till exempel, om blandningen är 50% kärnkraft, 25% kol, 15% diesel och 10% vattenkraft, och koldioxidintensiteterna för dessa källor är 0 kg CO2 / MWh för kärnkraft, 909 kg CO2 / MWh för kol, 2 550 kg CO2 / MWh för diesel och 0 kg CO2 / MWh för vattenkraft, kan vi beräkna CO2-utsläppen som produceras från att generera 1 GWh el från denna blandning till:

CO2-utsläpp (kg) = (0,50 * 0 kg CO2/MWh) + (0,25 * 909 kg CO2/MWh) + (0,15 * 2 550 kg CO2/MWh) + (0,10 * 0 kg CO2/MWh) = 0 + 227,25 + 382,5 + 0 = 609,75 kg CO2/MWh

CO2-utsläpp (kg) = 609,75 kg CO2/MWh * 1000 MWh/GWh = 609 750 kg CO2/GWh

Detta är bara ett exempel på hur CO2-utsläppen från att generera 1 GWh el från en blandning av kärnkraft, kol, diesel och vattenkraft kan beräknas. De faktiska CO2-utsläppen från denna elproduktionsmix kommer att bero på de specifika proportionerna för varje energikälla i mixen och deras respektive koldioxidintensiteter. Just nu är det dock väldigt mycket mer kol och diesel som eldas än normalt. EU har ett genomsnitt på ca 300kg CO2/MWh i normala förhållande och Kina har drygt det dubbla medan USA har lite drygt 500 kg CO2/MWh.

Enligt tidigare beräkningar står besparingspotentialen i Enersize lösning för ca 2400 GWh inom EU!

Energi som inte behövs utan som slösa bort, till ingen nytta, för att anläggningarna inte är optimerade, läcker och används felaktigt. Intresset från alla håll är stort av förklarliga skäl och vi arbetar hårt med att sätta upp en organisation som kan hantera både information och försäljning liksom installation och kontinuerlig övervakning då det är stora utsläpp som vi talar om och som är i allas intresse att de hålls nere…

”Vi ser att samarbeten på många fronter kommer att vara avgörande för att kunna få en snabb implementation i industrin så att miljö- och energimål snabbt kan nås. Det handlar om samarbeten mellan offentliga organisationer och industrin liksom från vår sida som leverantör där allt måste ske snabbt och tryggt. Vår expertis och erfarenhet kan garantera detta och vi ser fram emot en spännande resa mot inte bara våra, utan också Agenda 2030s, mål”, säger Johan Olson, Ordförande Enersize

Enersize ser att de insatser som beskrivs från Energimyndigheten, IEA och andra kommer att i första hand vara för att säkra ny produktion på sikt men att man inför kommande vinter inte kommer att nå målen utan att också satsa stort på besparingar inom alla sektorer. Fastighetsbranschen är den som sannolikt kommit längst och därför kanske inte i första hand heller kommer att kunna bidra till stora förändringar men industrin har speciellt i Sverige legat efter i digitaliseringen och optimeringen pga kanske i första hand låga energipriser och därför små vinster på effektiviseringslösningar. Detta kommer behöva ändras både för att rädda samhällets försörjning men också för att företagen själva ska bli konkurrenskraftiga på sikt. Detta utgör som vi bedömer det vara bra incitament för framtida satsningar av såväl staten, EU som företagen och därför är vi måna om att vara med i debatten, samtalen och lyfta fram vår lilla del i lösningen.

”Jag har sagt det förr och vill gärna säga det igen. Vår lösning är en ren besparing och påverkar bara positivt då en sparad kWh är en sparad kWh som inte behövs. Våra ägare ser det och tillsammans hoppas jag att vi kan nå ut på bred front så snabbt som möjligt till alla industrier i Sverige och EU för att hjälpas åt att nå en lösning på kommande vinters energilösning. En sak till som jag vill lyfta är att om du liksom vi brinner för optimering av tryckluftssystem så hör av dig till oss oavsett om du driver företag eller arbetar som anställd idag tar vi gärna en dialog!” säger, Johan Olson, Styrelseordförande, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS