enersize-logo 300

Enersize – kundkännedom ökar träffsäkerheten

Enersize har senaste tiden samlat sina resurser vid kundprojekt i bland annat Avesta, Finspång och Mölndal. Kundkännedom och förståelse för alla inblandade parter är en viktig kugge i ett långsiktigt hållbart samarbete. Det har genomförts analyser och läckagesökning på plats i dialog med kunderna. Kundernas energibesparingsbehov är tydligt och potentialen stor. Sverige är inget undantag utan här finns mycket el att spara, sannolikt större än i resten av EU men mindre än i USA. Förluster på ca 50% av den alstrade tryckluften är i paritet med tidigare angivna potentiella nivåer.

Enersize VD har tillsammans med sin tekniske direktör och fälttekniker besökt flertalet kundanläggningar den senaste veckan. Bland annat har man arbetat hos Outokumpu, Prodma och Mölndals energi samt besökt Gränges och Karl Hedin för att skapa en bättre och tydligare kundkännedom och därigenom ett anpassat erbjudande.

”Det är viktigt att ha detaljerad kännedom om läget ute hos kunderna just nu i dessa tider med fluktuerande elpriser och generellt höga prisnivåer. Vi vill varas behjälpliga så snabbt och effektivt vi kan och jag har därför tillsammans med mina kollegor besökt och också genomfört en del energibesparingsarbete ute hos kund. Det ger en mycket tydlig bild av behoven och hur väl vårt erbjudande just nu passar in hos den hårt pressade industrin”, säger VD, Anders Sjögren, Enersize Oyj

Enersize erbjuder kompletta lösningar för att uppnå långsiktigt hållbar energioptimering av industriell tryckluft. Genom en tydlig metodik hjälper man kunder att gå från stora förluster i tryckluftssystemen till nära noll inom ramen av några månader. Genom kontinuerlig monitorering och ständiga förbättringar kan man sedan hålla nere energiförlusterna på ett minimum. Det gagnar både företagen och samhället. Förlusterna i tryckluftssystemen ligger ofta i paritet med det som tidigare angivits på runt 50% även om det finns lokala variationer.

”Normalt kan en kund se signifikanta resultat redan efter 3-4 månader och vi har nått full potential i affären på 1-3 år.”, säger Anders Sjögren, VD, Enersize Oyj

Vår affärsmodell bygger på långsiktiga och stabila relationer med våra kunder så att de får en besparing som är varaktig och hållbar. Försäljningsprocessen är så kallat baktung vilket innebär att den initiala affären är en liten del av helheten och löpande skapar vi tillsammans med kunden en varaktig lösning som sparar stora summor och ger stora miljövinster.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS