enersize-logo 300

Enersize lämnar in två patentansökningar av strategisk betydelse

Nasdaq First North-listade Enersize meddela har idag lämnat in två strategiska patentansökningar. Patentansökningarna förstärker bolaget position som ledande av optimering av tryckluftsenergi för tillverkningsindustrin.

Ett vanligt problem när läckage av tryckluft ska åtgärdas är att mäta den faktiska energibesparingen. Detta gäller särskilt för tillverkande industri som driver produktion dygnet runt. Där fungerar inte traditionella metoder för att bedöma läckage. Problemet är att läckage normalt bara kan mätas om 1) tryckluftssystemet kör och övervakas med hög tidsupplösning och 2) fabriken inte producerar något. Denna kombination förekommer mycket sällan.

"Marknaden för energioptimering av tryckluft är mycket omogen varför det finns stora förbättringsmöjligheter. Genom att lämna in två patentansökningar efter att vi nyligen har utökat vår forsknings- och utvecklingsorganisation är ett styrkebesked", säger Anders Sjögren, vd på Enersize och fortsätter:

”Våra tryckluftslösningar övervakar kontinuerligt nivåerna av läckage 24/7, vilket säkerställer att undersökning och reparation endast utförs vid behov.”

Tillsammans kommer de patenten bilda ett skydd för den kommersiella verksamheten som gör att Enersize förblir ledande under många år framöver. Detta under den stora omvandling som industrin behöver genomgå för att helt reducera koldioxidutsläpp till 2050.

"I huvudsak kan skyddet säkerställa intäktsströmmar och möjliggöra att vi kan hålla konkurrenterna på avstånd. Enersize är först på marknaden, och med dessa patentansökningar ser vi till att ligga i framkant. Även om tryckluft har funnits som energimedium i snart 200 år, är läckagemätning dygnet runt något av helig gral som många velat hantera men inte klarat av", säger Anders Sjögren.

Patentansökningarna visar på möjliggörandet att tryckluftsdata kan kopplas till produktionsdata på ett helt nytt sätt genom att anpassa en matematisk modell. Det möjliggör skapandet av standarder för energieffektiv tryckluft som kan jämföras mellan industrisektorer, geografier eller i globala organisationer.

”Benchmarking kommer att vara ett kraftfullt verktyg för att se till att produktionsoperatörer håller sig till målet när det gäller energieffektivitet, så att branschen kan infria sina löften om att sänka energiförbrukningen och koldioxidavtrycket”, säger Anders Sjögren, och avslutar med:

”Som tekniker som utför läckagereparationer på fältet vill du ha feedback på din prestation, och denna aspekt täcks av patentansökningarna. Enersize utvecklar utbildningar för tekniker, och med de innovationer som gjorts kommer det att vara möjligt att skapa automatiserade återkopplings-processer för tekniker så att de kan jämföra sina uppskattade läckage med faktiska siffror.”

Patentansökningarna har lämnats in i Sverige som en början, vilket ger Enersize prioritet för senare internationella patentansökningar.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS