enersize-logo 300

Enersize marknadslanserar sin patentansökta automatiserade kompressoranalys via SaaS

Enersize Oyj (”Enersize”) marknadslanserar idag sin automatiserade kompressoranalys i sin SaaS (Software as a Service) tjänst. Detta innebär att alla kunder från och med idag kan erbjudas tillgång till analysverktyget online. Analysverktyget nås via en vanlig webläsare och baseras på de två patentansökningar Enersize lämnat in under 2018.

Analysen sker i realtid och ger möjlighet att få en direkt överblick av hur kompressorerna samverkar både med varandra och med fabrikens behov av tryckluftsförsörjning utan expertkunskap. Den automatiserade analysen innehåller ett antal olika verktyg som alla arbetar i realtid och nås online.

Tack vare den automatiserade analysen kan en tekniker eller driftsansvarig själv övervaka och få inblick i systemet utan experthjälp. Den automatiserade analysen sammanställer information som tidigare var dold i olika typer av mätvärden och diagram, klassificerar och visualiserar detta samt erbjuder möjlighet att samköra visualiserad mätdata med datorsimuleringar av ideal drift. Verktyget ger även möjlighet att upptäcka mät- eller sensorfel samt flaskhalsar i tryckluftsbehandling och distribution.

Att analysen går att genomföra i realtid innebär att tryckluftssystemens driftstabilitet och effektivitet kan analyseras och övervakas på löpande basis. Verktyget kan även användas för att i realtid kunna följa hur ändring av systeminställningar påverkar effektivitet och stabilitet. Verktygen ger även stöd för analys online av historiska mätdata vilket innebär att verktyget kan användas retroaktivt även på tidigare insamlade data.

Följ länken nedan för en kort videodemonstration av delar av verktyget. https://youtu.be/U91BskdHmNs

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: ”Det är glädjande att vi nu, som utlovat har vår automatiserade kompressoranalys i skarp drift online. Med detta kan vi påbörja får marknadsuppbyggnad kring att leverera tryckluftsoptimeringsverktyg som SaaS, något vi är först i världen med at kunna erbjuda. Passa på att se vår korta videodemonstration av verktyget som visar hur 10-tals komplicerade och svåranalyserbara diagram kan visualiseras, sammanställas och direkt jämföras med datorsimuleringar av ideal drift på ett väldigt enkelt sätt.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com      

  

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS