Enersize – Mjölkar energibesparingar på lokalt mejeri

Enersize har slutit ett initialt avtal om att genomföra en systemanalys (Xray) av tryckluftssystemet på ett Skåne-Mejeri vilken är planerad att genomföras omgående. Målet är att sänka kostnaderna genom att energioptimera tryckluftssystemet (som redan vid initial inspektion har vissa brister).

Enersize har slutit avtal med ett Skåne-Mejeri som sedan en tid uppmärksammat brister i sitt tryckluftssystem. Värdet på själva avtalet är svårt att estimera då Enersize normalt delar vinsten med sina kunder i ett så kallat 50/50 avtal. Initiala avtalet är för en systemanalys (Xray) och är tänkt att leda vidare till serviceavtal eller vinstdelningsavtal då potentialen fastställts genom den inledande systemanalysen (Xray). Värdet för initial Xray är runt 30 kkr.

Energioptimering av industriell tryckluft kan snabbt minska den totala elförbrukningen med upp till 5% genom riktade insatser och därmed snabbt bidra till ökad lönsamhet i produktionen.

“Detta skånska mejeri är ett av många med samma utmaning och vi ser på sikt att mejerier kan vara en mycket intressant kundgrupp att arbeta med då de har stora volymer och ofta ett komplext men eftersatt tryckluftssystem.”, säger VD Anders Sjögren på Enersize (publ.) – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på detta specifika område.
”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, fortsätter Anders Sjögren”.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av industrins tryckluftsförluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö vilket är ett av industrins uttalade mål.”, förtydligar VD Anders Sjögren på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS