enersize-logo 300

Enersize – Ny kundgrupp öppnar nya möjligheter

Under våren meddelade Enersize att man beviljats stöd i form av affärsutveckling med kompetensuppdatering. Som ett resultat av detta har en ny kundgrupp identifierats och ett kompletterande område tydliggjorts. Under sommaren har ett första kundcase genomförts med fokus på energigenomlysning av mer än bara tryckluft. Resultatet faller väldigt väl in i kommande lansering av den nya och mycket bredare Q+moni monitoreringslösningen och spås en mycket positiv utveckling.

Resultaten och erfarenheten av sommarens arbete med bredare energigenomlysning i form av såväl rådgivning, kartläggning och mätning har gett tydliga indikationer om att det finns ett nytt och intressant affärsområde inom detta och att det dessutom har en mycket tydlig koppling, som ett första steg, till våra andra tjänster, inom tryckluft.

Tryckluften är en mycket stor del på uppemot 30% av industrins totala energiförbrukning och därför fortsatt en av de viktigaste delarna i arbetet med att få ner kostnaderna i tider med stigande elpris och ökande krav på miljöåtgärder.

Genom vårt arbete i sommar med ett verkligt kundcase. Det rör sig om en framgångsrik, lite mindre, industri i södra Sverige där vi tydligt kan se hur denna del kommer bli ett allt viktigare stöd till lednings och styrelser inom industrin.

Det saknas övergripande data och detaljkunskaper som begränsar prioriteringar vilket leder till stora förluster i onödan. Med Enersize hjälp får de svar på aktuell status, förslag till åtgärder och experthjälp för att lösa och effektivisera lönsamt, snabbt och effektivt. I tider då många står inför nya elprisavtal ökar kravet på besparing ytterligare och vi ser flera exempel där man nu går från ca 35 öre till 130 öre det vill säga en fyrdubbling av kostnaderna.

Genom åtgärder som vi föreslår har kunder möjlighet att spara både på tryckluft och genomföra andra åtgärder som radikalt kan sänka deras förbrukning och kompensera för stora delar av de ökade kostnaderna på el samtidigt som de gör en mycket stor insats för miljön. Utöver det visar flera rapporter att optimering av detta slag minskar både slitage och ökar produktiviteten. Det ger ytterligare stora vinster på ca 10-30% (för tryckluft räknar man 32% då det är en mycket krävande energibärare).

”Jag ser framför mig att vi kommer genomföra många insatser åt företag fortlöpande under hösten och vidare framåt. Vi kommer fortsätta kompetensutveckla på området. Behovet kommer enligt min bedömning dessutom att öka ytterligare i takt med att EU kommissionen och Sveriges statsminister så sent som igår aviserat att man ska stödja denna typ av insatser direkt till företag över hela Europa.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS