enersize-logo 300

Enersize – Ny order och fördjupat engagemang med Scania

Enersize har fått en ny order som fördjupar samarbetet mellan bolagen. Uppdraget kommer genomföras omgående och förväntas leda till lösningar och handlingsplaner för vidare förbättringar inom Scania. Ordern är en följd av tidigare avtal och samarbete. Ordervärdet initialt är ca 100kSEK.

Enersize har redan avtal med Scania för löpande kontroll. Denna order avser en fördjupning av detta samarbete och har specifika mål för planerade åtgärder i syfte att minska trycket i anläggningen och se över kontrollsystem mm. Detta kommer leda till fördjupade analyser som ses som, ett viktigt steg för, ytterligare fördjupat samarbetet och förbättrad effektivitet och stabilitet i systemen. Ordern som är värd ca 100 kSEK beräknas starta omgående.

Som meddelats redan i maj 2022 har Scania förlängt tidigare avtal och tillsammans har vi byggt upp ett samarbete som nu lett fram till ytterligare insatser för att stärka Scanias produktion. Målet att också finna ett gemensamt utvecklingsprojekt ligger fast och detta är en del som kan vara avgörande för att få fram de fakta som behövs i nästa steg.

Scania har ett för Sverige mycket stort tryckluftssystem, med rörsystem som spänner över stora delar av Södertälje. Utmaningarna att säkerställa att luften inte bara finns tillgänglig, utan framställs energieffektivt är stora, och Scania ser genom samarbete med Enersize en möjlighet att öka robustheten i tryckluftssystemet varvid möjligheter för energieffektivisering också kan tydliggöras.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS