enersize-logo 300

Enersize – Ny utbildning av Q+professionals

Enersize kommer i kommande vecka utbilda ytterligare sex Q+professionals i norra Sverige i en satsning mot optimeringsstöd till sina industrikunder och i samarbete med partners.


Enersize välkomnar snart ytterligare sex tekniker in bland gruppen av certifierade Q+professionals som är Enersize partnerutbildningsprogram.

Samtliga som genomgår denna certifiering är behöriga att arbeta mot slutkund med våra system
och har en avancerad kunskap om hur man kan hjälpa industriella kunder att göra undersökningar
och planera förbättringar på deras system.

“Jag som partneransvarig ser att Region Norr är på gång och där finns mycket industri som så klart är ett bra underlag för våra partners att bygga vidare på. Det känns spännande och vi kommer att arbeta intensivt tillsammans för at ge industrin så goda möjligheter som det går”, säger partneransvarig Steffen Kjellshög, Enersize

De som följer vår modell kan som regel nå besparingar på runt 5% av sin totala energiförbrukning
vilket är en stor del av de besparingsmål som är satta av de flesta industrier för kommande år och
också är i linje med de påbud som Eu kommissionen och Sveriges regering lagt. Det ger direkt effekt på lönsamheten då det är rena besparingar som inte orsakar andra kostnader och dessutom ger det tydliga effekter på både miljön med reducerad Co2 och ökad produktivitet.

“Jag ser det som ytterligare ett mycket positivt steg att fler nu väljer att betala och satsa på att utbilda sig av våra partners. De är en viktig del i vår plan att expandera vår försäljning och bredda vårt utbud så det är en glädjande nyhet för såväl oss som industrin. Fler som kan bidra i omställningsarbetet gör att vi tar steg mot gemensamma förändringar som gynnar oss alla. Industrin i norra Sverige är stor och därför ser vi att en etablering här har verklig potential.”, säger VD Johan Olsson, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS