enersize-logo 300

Enersize och Momentum Industrial AB ingår samarbetsavtal

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Momentum Industrial AB (”Momentum”). Avtalet är ett tydligt steg mot utökat samarbete och innehåller hela Enersizes produktportfölj ”Compressed Air Services”.

Fram till hösten 2020 har Momentum enbart använt sig av Enersizes tjänster inom läckagesökning och reparation genom mjukvarutjänsten Q+LEAQS. Samarbetsmodellen mellan Momentum och Enersize, vars ursprung finns i verksamhetsförvärvet 2018, har varit komplex både vad gäller utförande och uppföljning.

Momentum har nyligen, som rapporterades i ”Momentum presenterar lyckat pilotprojekt ihop med Enersize”, utvecklat en banbrytande tjänst kallad Läckagereduktion som använder sig av två moduler i Enersizes Compressed Air Services, Q+AUDIT och Q+LEAQS, och som bygger på vinstdelning med kunden. Hittills har Läckagereduktion använts i pilotprojekt av Momentum i nära samarbete med Enersize. Arbetet har fallit ut väl och Momentum och Enersize önskar utöka samarbetet.

I det nu ingångna avtalet mellan bolagen ingår hela Enersizes Compressed Air Services och avtalet löper från 1 april 2021 och året ut. Momentum kan nu, utöver Läckagereduktion, erbjuda kunder permanent mätning och övervakning med Q+MONI och Q+ZONE. Detta skapar möjligheter för många olika typer av effektivisering; minska läckagenivån permanent, åtgärda systemfel och prediktivt underhåll. Momentum och Enersize kommer att utvärdera utfallet av affärerna under året med målet att vid framgång korrigera och förlänga samarbetsavtalet.

Enersize har i och med detta avtal två partnerskap enligt Bolagets nya affärsmodell. I Sverige är partnern Momentum Industrial AB och i Marocco SCOPP Solutions. Dessa avtal innebär att Enersize kan fortsätta att fokusera sin verksamhet på vidareutveckling av mjukvaran och bygga en intäktström som vilar på återkommande intäkter via partners i form av abonnemang på Compressed Air Services. I Kina pågår förhandlingar om att utvidga samarbetet i linje med Enersizes nya affärsmodell.

Momentum är en idealisk partner för Enersize och vi kommer göra vårt yttersta för att Momentum ska få framgång i sina affärer. Vi utför utbildning för Momentums tekniker och stöttar Momentums arbete generellt, men vi har även ett strategiskt samarbete som syftar till att tillsammans utnyttja den fantastiska affärsmöjlighet som ryms inom energioptimering av industriella tryckluftssystem, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS