Enersize och Momentum Industrial AB ingår samarbetsavtal

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Momentum Industrial AB (”Momentum”). Avtalet är ett tydligt steg mot utökat samarbete och innehåller hela Enersizes produktportfölj ”Compressed Air Services”.

Fram till hösten 2020 har Momentum enbart använt sig av Enersizes tjänster inom läckagesökning och reparation genom mjukvarutjänsten Q+LEAQS. Samarbetsmodellen mellan Momentum och Enersize, vars ursprung finns i verksamhetsförvärvet 2018, har varit komplex både vad gäller utförande och uppföljning.

Momentum har nyligen, som rapporterades i ”Momentum presenterar lyckat pilotprojekt ihop med Enersize”, utvecklat en banbrytande tjänst kallad Läckagereduktion som använder sig av två moduler i Enersizes Compressed Air Services, Q+AUDIT och Q+LEAQS, och som bygger på vinstdelning med kunden. Hittills har Läckagereduktion använts i pilotprojekt av Momentum i nära samarbete med Enersize. Arbetet har fallit ut väl och Momentum och Enersize önskar utöka samarbetet.

I det nu ingångna avtalet mellan bolagen ingår hela Enersizes Compressed Air Services och avtalet löper från 1 april 2021 och året ut. Momentum kan nu, utöver Läckagereduktion, erbjuda kunder permanent mätning och övervakning med Q+MONI och Q+ZONE. Detta skapar möjligheter för många olika typer av effektivisering; minska läckagenivån permanent, åtgärda systemfel och prediktivt underhåll. Momentum och Enersize kommer att utvärdera utfallet av affärerna under året med målet att vid framgång korrigera och förlänga samarbetsavtalet.

Enersize har i och med detta avtal två partnerskap enligt Bolagets nya affärsmodell. I Sverige är partnern Momentum Industrial AB och i Marocco SCOPP Solutions. Dessa avtal innebär att Enersize kan fortsätta att fokusera sin verksamhet på vidareutveckling av mjukvaran och bygga en intäktström som vilar på återkommande intäkter via partners i form av abonnemang på Compressed Air Services. I Kina pågår förhandlingar om att utvidga samarbetet i linje med Enersizes nya affärsmodell.

Momentum är en idealisk partner för Enersize och vi kommer göra vårt yttersta för att Momentum ska få framgång i sina affärer. Vi utför utbildning för Momentums tekniker och stöttar Momentums arbete generellt, men vi har även ett strategiskt samarbete som syftar till att tillsammans utnyttja den fantastiska affärsmöjlighet som ryms inom energioptimering av industriella tryckluftssystem, säger Anders Sjögren, VD för Enersize