enersize-logo 300

Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Enersize är en oberoende aktör som utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ som tillsammans bildar en unik helhetslösning för förbättring och energieffektivisering av tryckuftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Enersizes resultat under H1 2020 är väsentligt bättre än under H1 2019, vilket är en följd av en effektivare organisation. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 89 285 (216 793) EUR.
  • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -752 385 (-961 411) EUR.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,0074 (-0,027) EUR. Antalet aktier har under perioden uppgått till 101 641 252
  • Soliditeten uppgick till 83,2% (-7,6) %.

Väsentliga händelser under 2020
 
Första kvartalet

  • Enersize meddelar att man har erhållit en order från SCA via Momentum Industrial AB. Ordern avser läckagesökning och -reparation i SCA:s pappersbruk i Ortviken, Sverige. Enersize kommer att genomföra arbetet med hjälp av LEAQS och ordervärdet uppgår till cirka 1,1 MSEK.
  • Enersize har sedan tidigare genom sin danska säljpartner Granzow A/S haft Grundfos som kund gällande läckagekontroll. Bolaget meddelar Grundfos beställt mer avancerade tjänster för tryckluftseffektivisering och -besparing, såsom monitorering och övervakning, direkt från Enersize. Grundfos har under februari 2020 beställt tjänster motsvarande knappt 100 000 SEK.

 
Andra kvartalet

  • Enersize genomför en fullt garanterad emission som tecknas till 225% vilket tillför bolaget 20,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS