Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Enersize är en oberoende aktör som utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ som tillsammans bildar en unik helhetslösning för förbättring och energieffektivisering av tryckuftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Enersizes resultat under H1 2020 är väsentligt bättre än under H1 2019, vilket är en följd av en effektivare organisation. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret (2020-01-01 till 2020-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 89 285 (216 793) EUR.
  • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -752 385 (-961 411) EUR.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,0074 (-0,027) EUR. Antalet aktier har under perioden uppgått till 101 641 252
  • Soliditeten uppgick till 83,2% (-7,6) %.

Väsentliga händelser under 2020
 
Första kvartalet

  • Enersize meddelar att man har erhållit en order från SCA via Momentum Industrial AB. Ordern avser läckagesökning och -reparation i SCA:s pappersbruk i Ortviken, Sverige. Enersize kommer att genomföra arbetet med hjälp av LEAQS och ordervärdet uppgår till cirka 1,1 MSEK.
  • Enersize har sedan tidigare genom sin danska säljpartner Granzow A/S haft Grundfos som kund gällande läckagekontroll. Bolaget meddelar Grundfos beställt mer avancerade tjänster för tryckluftseffektivisering och -besparing, såsom monitorering och övervakning, direkt från Enersize. Grundfos har under februari 2020 beställt tjänster motsvarande knappt 100 000 SEK.

 
Andra kvartalet

  • Enersize genomför en fullt garanterad emission som tecknas till 225% vilket tillför bolaget 20,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS