Enersize övertar Venergys kinesiska kundstock

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy avseende övertagande av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden. Enersize övertar rätten till åtta kunder. Avtalet inkluderar fastställande av ersättning till Venergy för bl.a. Hankookprojektet och innebär att Enersize kommer erlägga en engångssumma om RMB 49 000 (ca 70 000 SEK) till Venergy. I överenskommelsen ingår att Enersize får rätt att sälja produkter och genomföra projekt till hela den av Venergy upparbetade kundstocken i Kina samt de projekt där Q+ redan är i drift. Enersize övertar inga kontraktuella skyldigheter eller åtagande från Venergy gentemot existerande kunder i samband med övertagandet.

I samband med att Enersize meddelade att man ingått ett nytt avtal direkt med Hankook Tire i Jiaxing 24 juni 2019 meddelade bolaget även att ersättningsnivån till bolagets lokala säljpartner, Venergy skulle fastställas i senare förhandlingar.

Fortsättning med Hankook samt Aden

I och med att det inte kommer utgå någon vidare ersättning till Venergy samt att Venergy framgent inte har något inflytande över processen för kommande projekt inom Hankookkoncernen möjliggör detta för Enersize att istället knyta Aden närmare till dessa projekt i en roll som implementationspartner. Bolagets uppfattning är att detta stärker kommande införsäljningsprocess gentemot Hankook som redan är mycket positiv tack vare det lyckade projektet i Jiaxing. Aden har förklarat sin avsikt att stödja Enersize i denna process med sälj- samt implementationsresurser. De pågående förhandlingarna om långsiktigt strategiskt partnerskap med Aden fortgår parallellt.

Effekter på Enersizes försäljning på den Kinesiska marknaden samt befintliga Venergykunder

I och med uppgörelsen avslutas även det avtal bolaget haft med Venergy avseende försäljningskomission för framtida nya kunder. Venergy och Enersize har istället kommit överens om att eventuella nya kundprospekt som Venergy identifierar i sitt nätverk kan erbjudas Enersize gentemot en ”finders fee”, vilken framgent kommer förhandlas på en kund-till-kund basis. Med detta upplägg kommer Venergy inte ha någon påverkan på vare sig Enersize försäljnigsprocess eller senare projektgenomförande. Venergy har ett stort nätverk inom kinesisk industri samt starka lokala politiska förankringar vilket Enersize på detta sätt fortsatt får tillgång till. I och med uppgörelsen försvinner Venergys inflytande över projektupplägg och implementation vilket enligt bolaget innebär en förbättrad möjlighet att erbjuda både kunder med Q+ installation och kunder i tidigare stadier Enersizes tjänster och produkter i linje med Bolagets nya affärsmodell. Enersize kommer i förlängningen erbjuda tidigare Venergykunder projekt och produkter i enlighet med bolagets nya affärsmodell.

Rätten till följande kunder övertas av Enersize i samband med överenskommelsen:

  • Hankook – ingen framtida ersättning till Venergy
  • Pangang – Venergy har rätt till 14% av framtida projektintäkter
  • Flatglass – Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter
  • Xinyi glass – ingen framtida ersättning till Venergy
  • BBMG – ingen framtida ersättning till Venergy
  • Pharma No4 – ingen framtida ersättning till Venergy
  • Xinfengming – Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter
  • Tongkung – Venergy har rätt till 3% av framtida projektintäkter

”Jag är mycket nöjd med uppgörelsen med Venergy som jag nu har fått på plats. Vi kan nu förfoga över den upparbetade kundstocken och existerande Q+ installationer och vi kan därmed agera fritt efter eget tycke vilket jag ser som nödvändigt för att kunna arbeta för att lyfta över tidigare vinsdelningsprojekt till vårt nya sätt att göra affärer på. Kanske viktigast på kort sikt är att uppgörelsen ger oss fritt spelrum för att arbeta vidare med införsäljning till Hankookkoncernenens övriga fabriker. I de arbetet är det också mycket glädjande att Aden uttryckt sitt fulla stöd och ställer nödvändiga resurser till förfogande för att detta ska röra sig framåt så snabbt som möjligt. Med stängning av pågående företrädesemission i sikte, långt gångna förhandlingar med Aden samt ypperliga förutsättningar för fler Hankookprojekt så ser jag med spänning fram mot kommande månaders utveckling för Enersize i Kina. ”, säger Anders Sjögren, VD.

Om Aden

Aden Services är ett helintegrerat facility managementbolag med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med syfte att fokusera ännu tydligare på att erbjuda helhetstjänster inom energieffektivisering och utsläppsminimering med hjälp av IoT. Adens kunder är främst stora multinationella bolag och största delen av verksamheten är i Kina. Det helägda dotterbolaget Adenergy tillhandahöll implementationsresurser till Enersize för genomförandet av Hankookprojektet. Aden Services och Adenergy har huvudkontor i Shanghai, Kina. Enersize och Aden har en pågående förhandling om strategiskt samarbete kring försäljning och projektgenomförande på den Kinesiska marknaden för Enersize produkter Q+ och LEAQS.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS