enersize-logo 300

Enersize Oyj avslutar processen med Finnish Batteries Oy avseende omvänt förvärv för att fokusera på kärnverksamheten

Styrelsen för Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 oktober 2021 pressmeddelande om att Bolaget ingått avsiktsförklaring ("LOI") med Finnish Batteries Oy (även kallat TeraFactory) som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen. Parterna har idag avslutat processen och det omvända förvärvet kommer således inte att genomföras.

Enersize har sedan offentliggörandet att genomföra ett omvänt förvärv av TeraFactory arbetat intensivt för att genomföra transaktionen. Under processens gång har parterna konstaterat att det saknas samsyn om framtiden. Parterna har därför enats om att avbryta arbetet med det omvända förvärvet. Enersize vill fokusera på sin kärnverksamhet med energioptimering som enligt styrelsen ligger i tiden och som kommer bli allt viktigare i framtiden.

Enersize ligger helt rätt i tiden och kan bistå industrin med mer än nödvändiga besparingar för att möta energikrisen både snabbt och mycket effektivt och det är där vi vill lägga vårt fokus just nu. Enersize går mot en ljus framtid!”, säger VD Anders Sjögren, Enersize Oyj

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS