Enersize Oyj erhåller genom Momentum ytterligare order från Stora Enso

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar härmed att bolaget erhållit ytterligare en order genom Momentum Industrial AB (”Momentum”) avseende Stora Ensos fabrik i Skutskär. Ordern infattar läckagesökning med hjälp av Enersizes molntjänst LEAQS och kan därefter utökas till att även inkludera reparation av identifierade läckage. Momentum är försäljningspartner till Enersize på den svenska marknaden. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 100 KSEK och kan därefter utökas med reparation, vilket skulle innebära ett ytterligare ordervärde om cirka 150 KSEK.

Momentum är återförsäljare av Enersizes molntjänst LEAQS på den svenska marknaden och en rikstäckande aktör för industriförnödenheter till svensk tillverkningsindustri. Momentum erbjuder även underhålls- och reperationstjänster till industrin. Momentum har under våren 2019 erhållit utbildning av Enersize för att kunna självständigt kunna driva försäljning av LEAQS, vilket på kort tid lett till två tecknade avtal.

Genom förvärvet av LEAQS har Enersize etablerat sig även i Europa och fått tillgång till ett vidsträckt kund- och distributionsnätverk. Med LEAQS för läckageminimering och Enersizes Q+ för övervakning och optimering av tryckluftsystem har Enersize nu ett brett kunderbjudande som kan säljas av fristående distributörer och aktörer inom industriunderhåll. Momentum är ett tydligt exempel på denna typ av fristående aktörer som redan har en väletablerad relation med stora industrikunder och därmed snabbt kan skala upp försäljning av Enersizes produkter.

Läckagesökningen på Stora Ensos fabrik i Skutskär beräknas inledas i maj 2019.

”Det känns oerhört spännande att vi på så kort tid genom Momentum erhållit ytterligare order från Stora Enso. Momentum har ett starkt driv, en omfattande pipeline och har visat att de kan sälja våra produkter självständigt. Detta visar både på att LEAQS är en omtyckt produkt som skapar löpande affärer för Enersize och att vårt nya affärsupplägg med stora aktörer inom industriförnödenheter och industriunderhåll som självständigt vidareförsäljer våra produkter verkligen fungerar. Vårt mål är nu att fortsätta skala upp genom att knyta många liknande samarbetspartners till oss för vidareförsäljning av både LEAQS och Enersize Q+.”, kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS