Enersize Oyj erhåller order från kinesiska Hankook för fullskaligt projekt efter framgångsrikt genomförd pilot

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget avtalat om ett fullskaligt projekt med Hankook Tire Jiaxing Co., Ltd. (”Hankook”) som ett resultat av framgångsrikt genomfört pilotprojekt. Avtalet avser läckagereducering med hjälp av LEAQS, SaaS-licens, samt utbildning av Hankooks servicetekniker. Uppdraget avser Hankooks fabrik i Jiaxing, där Enersize i maj genomförde pilotprojektet på en avgränsad del av fabriken. Avtalet har träffats direkt mellan Enersize helägda kinesiska dotterbolag Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd. och Hankook. Arbetet är planerad att genomföras under juli 2019 och ordervärdet uppgår till cirka 0,8 MSEK.

Enersize och Hankook avtalade via en lokal säljpartner under sommaren 2018 om ett installationsavtal av Enersize Q+ system för mätning av fabrikens tryckluftssystem. I april 2019 kunde Enersize meddela att ett nytt avtal träffats direkt mellan Hankook och Enersize helägda kinesiska dotterbolag, avseende ett pilotprojekt om läckagesökning för en avgränsad produktionsyta i en av Hankooks fabriker. Arbetet genomfördes av Enersize’s egen personal och Hankook ansvarade därefter för reparationer av läckagen. Målsättningen var att för Hankook påvisa Enersizes utökade erbjudande av både läckagesökning och energibesparing via mjukvarorna LEAQS och Enersize Q+ och att vid positivt initialt resultat fortsätta samarbetet med ett nytt projekt, täckande hela fabriken och i förlängningen även ytterligare Hankookfabriker.

Enersize kan idag meddela att det pilotprojekt som genomfördes i början av maj 2019 visade en tydlig förbättring av tryckluftssystemets energieffektivitet. Läckageminimering genomfördes i piloten på enbart cirka 5% av fabrikens produktionsyta och gav trots att förbättringar bara genomfördes i denna lilla fabriksdel tydliga förbättringar även i ett av Hankooks effektivitetsindex för fabriken.

Enersize och Hankook har nu avtalat om ett nytt fullskaligt projekt, avseende läckageminimering för hela fabriken (cirka 200 000 kvm) samt utbildning i LEAQS-systemet för Hankooks underhållspersonal. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 0,8 MSEK och avtalstiden är ett år. Förhandlingar pågår om hur stor del av ordervärdet som ska betalas som provision till den lokala säljpartnern.

”Ordern är ett bevis på att vår nya införsäljningsstrategi i Kina fungerar och att vi har en enorm tillväxtpotential med LEAQS och Q+ även där. Vi ser verkligen att det finns ett stort behov av denna typ av tjänst och kunnande i Kina. Andra Hankook-fabriker har tagit del av resultatet från pilotprojektet på fabriken i Jiaxing och har redan kontaktat oss för att påbörja diskussioner kring effektivisering av deras fabriker, kommenterar Daniel Winkler, Sälj- och marknadschef på Enersize.

”Det är mycket tillfredsställande att kunden nu väljer att gå vidare med oss efter att piloten avslutats framgångsrikt. Det är vår första stora order på läckagekontroll och LEAQS i Kina, och det är en stor och viktig kund som kommer att kunna tjäna som referens för framtida införsäljningsarbete. Avtalet visar också på potentialen för den nya affärsmodellen att ge större projektintäkter. Jag vill speciellt lyfta fram det goda samarbetet i vår ledningsgrupp där vi nu har den kompetens som krävs för att sälja och slutföra de projekt vi drar igång. Jag är mycket nöjd över utvecklingen med denna kund och siktar på att fortsätta utveckla även andra kinesiska kunder på likande sätt., kommenterar Anders Sjögren, VD på Enersize.

Om Hankook Tire Jiaxing Co., Ltd.

Hankook är världens sjunde största tillverkare av fordonsdäck med huvudkontor från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut största däcktillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jiaxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jiaxing tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS