Enersize Oyj får order från Momentum Industrial AB gällande SCA:s fabrik i Ortviken

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har erhållit en order från SCA via Momentum Industrial AB (”Momentum”). Ordern avser läckagesökning och -reparation i SCA:s pappersbruk i Ortviken, Sverige. Enersize kommer att genomföra arbetet med hjälp av LEAQS och ordervärdet uppgår till cirka 1,1 MSEK.

Enersize har erhållit en order från SCA:s pappersbruk i Ortviken genom sin säljpartner Momentum. Värdet på ordern är ca 1,1 MSEK exklusive moms och innebär att Enersize kommer att genomföra läckagekontroll och -reparation på fabrikens tryckluftsystem med hjälp av molntjänsten LEAQS. Arbetet är omfattande eftersom det rör sig om en stor fabrik. I enlighet med LEAQS-konceptet kommer resultaten kunna följas och rapporteras kontinuerligt. LEAQS är en tjänst i tiden med professionell, lättillgänglig och relevant information.

Produktportföljen med LEAQS och Q+ har breddat Enersize kunderbjudande för effektivisering av tryckluft som kan säljas av fristående distributörer och aktörer inom industriunderhåll. Momentum är sedan länge en aktiv säljpartner till LEAQS, och samarbetet utökas och fördjupas sedan omstöpningen av Enersize under 2019. Momentums väletablerade relationer med stora industrikunder som kan dra nytta av Enersizes produkter och tjänster passar väl in i Enersizes strategi.

Läckagesökningen på SCA:s fabrik i Ortviken beräknas inledas i mars 2020 och faktureras genom Momentum.

”Tryckluft kallas ibland för ”världens mest bortglömda energikälla”. Samtidigt vet vi att besparingspotentialen oftast uppgår till 30-50%. Denna order lyfter verkligen fram SCA:s hållbarhetsfokus och visar på handlingskraft i organisationen. Jag ser fram emot förtroende för fortsatt effektiviseringsarbete hos SCA med våra kompletterande produkter på fabriken i Ortviken, och hoppas förstås att vi även kan engagera andra fabriker. Vi ser att Momentum snabbt växer i betydelse för Enersize. Ordern från SCA visar på styrkan i vårt samarbete; Momentum har kundkontakten och vi har tekniken och tjänsterna. Under hösten har vårt samarbete fördjupats och vi ser fram emot aktivt samarbete med fler av Momentums kontor”, säger Anders Sjögren, VD på Enersize.

”Hållbarhet utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv är kärnan i Momentums verksamhet. I linje med vår mission – tillsammans för en hållbar industri – samverkar vi aktivt med våra kunder och partners för att skapa och leverera så hållbara kundlösningar som möjligt. Att tillsammans med Enersize stödja SCA i deras arbete med att minska deras tryckluftsläckage är ett tydligt och konkret exempel på hur vi tillsammans inom industrin kan och bör samverka”, säger Anna Segenstedt, Hållbarhetschef på Momentum.

Om SCA

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har SCA byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. SCA erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Företaget omsatte 2019 19,6 miljarder och har cirka 4 200 anställda.

Ortvikens pappersbruk är världens tredje största tryckpappersbruk och producerar bestruket och obestruket papper för tidskrifter, kataloger och andra trycksaker med höga krav på kvalitet och prestanda.

Om Momentum Industrial AB

Momentum Industrial AB är Nordens ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster. Bolaget finns på drygt ett trettiotal orter i Sverige och Norge med försäljningskontor, butiker, lagerhållning, verkstäder och egen tillverkning av tätningar. Momentums affärsidé är att ”göra industrikundens vardag säkrare, enklare och mer lönsam – genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster”. Bolaget omsätter cirka 1200 MSEK, har cirka 340 anställda samt ingår i den börsnoterade koncernen Momentum Group AB.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS