Enersize Oyj: Förhandsemittering och registrering av egna aktier

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolaget under juni 2019 har förhandsemitterat och registrerat 3 400 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringar. Detta har skett inom ramarna för den finansieringslösning med Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) som Enersize har meddelat om genom pressmeddelande den 6 november 2018.

Enersize har förhandsemitterat 3 400 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersize hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer, om de behövs, användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Utspädningen för befintliga aktieägare om samtliga 3 400 000 aktier konverteras uppgår till cirka 9,1 procent. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande. Efter förhandsemittering samt registrering hos den finska Patent- och registerstyrelsen av de egna aktierna uppgår antalet aktier i Enersize till totalt 36 201 108 stycken.

Enersize har upprättat en sektion på bolagets hemsida där påkallade konverteringar och annan information relaterad till finansieringslösningen finns tillgänglig. Länk: enersize.com/aktieinformation/

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS