Enersize Oyj: Formue Nord påbörjar konvertering till aktier

Enersize Oyj:s (”Enersize”) meddelar idag att Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) genom meddelande till styrelsen påbörjat konvertering av de konvertibler som har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Enersize har meddelat om genom pressmeddelande den 6 november 2018. Enersize har förhandsemitterat och registrerat 3 000 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringar. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersizes hemsida.

Formue Nord har påkallat konvertering av konvertibler till 123 799 aktier i Enersize, motsvarande
200 000 SEK av konvertibellånet. Konverteringskursen uppgår till 1,62 SEK per aktie, vilket är 92 % av det lägsta volymviktade priset under de senaste 15 handelsdagarna före påkallande av konvertering. stycken.

Enersize har upprättat en sektion på bolagets hemsida där påkallade konverteringar och annan information relaterad till finansieringslösningen framgent kommer att kommuniceras. Informationen finns tillgänglig här: enersize.com/aktieinformation/

Enersize har förhandsemitterat 3 000 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersize hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer om de behövs användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Utspädningen för befintliga aktieägare om alla 3 000 000 aktier konverteras uppgår till cirka 9,1 procent. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande. Efter förhandsemittering samt registrering hos den finska Patent- och registerstyrelsen av de egna aktierna uppgår antalet aktier i Enersize till totalt 32 801 108 stycken.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763 530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Master får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS