enersize-logo 300

Enersize Oyj: Formue Nord påbörjar konvertering till aktier

Enersize Oyj:s (”Enersize”) meddelar idag att Formue Nord Fokus A/S (”Formue Nord”) genom meddelande till styrelsen påbörjat konvertering av de konvertibler som har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Enersize har meddelat om genom pressmeddelande den 6 november 2018. Enersize har förhandsemitterat och registrerat 3 000 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringar. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersizes hemsida.

Formue Nord har påkallat konvertering av konvertibler till 123 799 aktier i Enersize, motsvarande
200 000 SEK av konvertibellånet. Konverteringskursen uppgår till 1,62 SEK per aktie, vilket är 92 % av det lägsta volymviktade priset under de senaste 15 handelsdagarna före påkallande av konvertering. stycken.

Enersize har upprättat en sektion på bolagets hemsida där påkallade konverteringar och annan information relaterad till finansieringslösningen framgent kommer att kommuniceras. Informationen finns tillgänglig här: enersize.com/aktieinformation/

Enersize har förhandsemitterat 3 000 000 egna aktier avsedda att användas för konverteringarna. Egna aktier saknar rösträtt och rätt till utdelning så länge som de innehas av bolaget själv. När egna aktier överförs till annan part från bolaget övergår de till att ha samma rättigheter som övriga aktier. Fortsatt konvertering av Formue Nord mot de förhandsemitterade aktierna kommer uppdateras på Enersize hemsida. Eventuellt överskjutande aktier efter att konvertibellånet har konverterats i sin helhet kommer om de behövs användas för kommande trancher av konvertibellån enligt finansieringsavtalet med Formue Nord annars kommer aktierna upplösas av bolaget. Utspädningen för befintliga aktieägare om alla 3 000 000 aktier konverteras uppgår till cirka 9,1 procent. Om förhandsemittering av ytterligare antal egna aktier sker kommer detta meddelas genom separat pressmeddelande. Efter förhandsemittering samt registrering hos den finska Patent- och registerstyrelsen av de egna aktierna uppgår antalet aktier i Enersize till totalt 32 801 108 stycken.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763 530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Master får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt-och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS