enersize-logo 300

Enersize Oyj förtydligar teckning för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj vill förtydliga, då det kommit in flera frågor, rörande teckningen för serie 3/2023 från såväl aktieägare som institut. Den 27 januari 2023, fastställdes teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

För dig som redan har Teckningsoptioner (ENERS TO3) i din depå kan själv teckna direkt i din depå eller genom att kontakta din bank/depå så hjälper de till.

Om du inte äger ENERS TO3 men vill vara med kan du fram till den 9 februari köpa dessa på Nasdaq First Norths handelsplats precis på samma sätt som du handlar andra värdepapper. Vissa banker/depåer/institut kräver att du svarar på frågor angående teckningsoptioner för att få handla Teckningsoptioner hos dem. Sök på ENERS TO3 så får du fram handeln, om inte behöver du göra testet. Detta är ett skydd för dig och är både en information och test som du snabbt genomför hos dem. Gör du inte det kan du som sagt inte handla Teckningsoptioner. Men är du osäker kan du alltid vända dig till deras kundtjänst för hjälp.

Det finns totalt 354 410 778 teckningsoptioner och de som inte utnyttjas senast den 13 februari kommer att förfalla. Det innebär att om du har sedan tidigare eller valt att köpa måste du aktivt teckna dessa via din bank/depå/institut före den 13 februari. Vill du köpa fler eller sälja några så måste du göra det senast den 9 februari så att det finns tid för dig eller den som köper att teckna innan den 13 februari.

Den som väljer att teckna sig för inlösen av en ENERS TO3 får en ny aktie för den aktuella teckningskursen som är satt till 0,02 SEK (oavsett vad aktuell kurs på aktien är. Courtage utgår ej för TO). Dessa ENERS TO3 kommer alltså omvandlas från Teckningsoptioner till fullvärdiga Enersize aktier efter att de är betalda och viktigt att veta är att det kan ta någon vecka innan de syn på din depå.

Teckningsoptionsinnehavare med förvaltarregistrerat innehav anmäler sig för nyttjande av teckningsoptioner direkt hos sin förvaltare/bank. Teckningsoptionsinnehavare med direktregistrerat innehav (VP-konto) anmäler sig för nyttjande av teckningsoptioner via Mangold Fondkommissions hemsida: https://emission.mangold.se/

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna av serie 3/2023 kommer att vara från och med den 30 januari 2023 till den 13 februari 2023.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: Sista dag för handel med Teckningsoptionerna av serie 3/2023 på Nasdaq Stockholm First North Growth Market är den 9 februari 2023.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS