Enersize Oyj: Godkänt för notering på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oyj ”(Enersize”) meddelar härmed att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North och idag, den 12 juni 2017, har erhållit marknadsplatsens formella godkännande. Första dag för handel i Enersize beräknas att bli den 15 juni 2017.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar

”Med det stora intresse vi haft för vår notering med bland annat en fulltecknad nyemission är det glädjande för mig att nu kunna lämna besked om Nasdaqs formella godkännande. Med emissionslikviden avser vi finansiera både en kraftig marknadsexpansion och teknikutveckling där noteringen på First North och våra många aktieägare ger oss perfekta förutsättningar för vår framtida utveckling.”

Styrelseordförande Christian Merheim kommenterar

“Med tanke på att Enersize är ledande inom sitt fält och den enda aktören på marknaden som idag arbetar med Internet of Things tillsammans med avancerad dataanalys för att spara energi inom industriella tryckluftssystem är det extra glädjande att vi nu även är publikt noterade. Noteringen ger även mindre investerare möjlighet att bli en del av det vi gör och att både kunna se fram emot en bra affär och samtidigt bidra till minskade utsläpp på en global nivå.”

Bolagsbeskrivning tillgänglig

Enersizes bolagsbeskrivning finns tillgänglig på bolagets hemsida via följande länk:

https://enersize.com/om-bolaget/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets kommer noteras på Nasdaq Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS