150 150 Enersize

Enersize Oyj informerar om avstämningsdag inför förestående företrädesemission

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, vid sitt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutat om avstämningsdag för den emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 8 maj 2020. Erbjudandet består av högst 101 641 252 nya aktier.

Mot bakgrund av bemyndigande på årsstämman den 29 maj 2020 har styrelsen samma dag beslutat om att fastställa den 4 juni 2020 som avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Formellt styrelsebeslut om Företrädesemissionen beräknas fattas tisdagen den 2 juni 2020.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Enersize och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enersize kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Enersize beräknar offentliggöra omkring den 3 juni 2020.