enersize-logo 300

Enersize Oyj: Kommentar avseende handelsstoppet på Nasdaq Stockholm First North

Enersize Oyj:s (”Enersize”) aktie, upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North (”First North”), är efter kontakt med bolagets Certified Adviser och First North, handelsstoppad på First North begäran sedan torsdagen den 14 september 2017 cirka klockan 14. Anledningen till handelsstoppet är att First North har efterfrågat offentliggörande om en av bolagets pågående förhandlingar och status kring denna. Med anledning av ovan avlägger härmed Enersize en nulägesrapport om status i pågående förhandling.

Enersize har pågående förhandlingar med Venergy Ltd. avseende installation av Enersizes teknik i en kinesisk fabrik verksam inom tillverkning av polyesterfiber. Den aktuella fabrikens tryckluftssystem förbrukar årligen över 100 000 MWh.

Enersize har i samband med pågående förhandlingarna avseende denna fabrik upprättat en insiderförteckning i enlighet med aktuella bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”) som bl.a. anger förutsättningarna för uppskjutet offentliggörande. Enersize har ansett att dessa förutsättningar blivit uppfyllda med hänsyn till statusen i den pågående förhandlingen.

Enersize har överlämnat en offert med ett antal olika optioner inkluderande allt från enbart installation av mätsystem till erbjudande om energibesparingsprojekt med vinstdelning. Ordervärde för de olika alternativen inkluderar fastprisåtaganden som spänner från strax under en (1) miljon SEK för en mindre del av fabriken till strax över sju (7) miljoner SEK. Flera av alternativen inkluderar även vinstdelning för besparingar utöver de garanterade nivåer som täcks inom fastprisåtagandena.  Enersizes bedömning är att avtalet i första hand kommer tecknas på de lägre nivåerna eftersom föreslaget avtal innehåller en option för kunden att utöka till de högre avtalsnivåerna i ett senare skede.

Enersize väntar för närvarande på återkoppling på denna offert som kan komma att innehålla besked om accept av offert, samt i sådant fall om vilket av de erbjudna alternativen som fabriken önskar gå vidare med. Det är i dagsläget inte fastställt vilken juridisk person som kommer vara Enersizes motpart för ett eventuellt slutligt avtal. Vid utfall avseende accept, oavsett positivt eller negativt, kommer Enersize att meddela marknaden om detta.

Venergy Ltd. är en av Enersizes kinesiska försäljningspartners lokaliserade i Shanghai.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North. 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS