enersize-logo 300

Enersize Oyj – Ledande befattningshavares transaktioner

Person som omfattas av anmälningskravet

Anmälningsperson 1

Namn: Thomas Bengtsson

Position: Styrelseordförande

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Till närstående juridisk person

Namn: AB Pelarsalen

Org nr: 556166-9465

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-27

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Teckningspris: 0,65 SEK

Instrument: ENERS 

ISIN-kod: FI4000233317

Antal: 1 218 462

Teckningspris: 0,65 SEK

Anmälningsperson 2

Namn: Anders Sjögren

Position: VD

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-27

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Instrument: ENERS

ISIN-kod: FI4000233317

Antal: 798 366

Teckningspris: 0,65 SEK

Anmälningsperson 3

Namn: Daniel Winkler

Position: Försäljningschef

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-27

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Instrument: ENERS

ISIN-kod: FI4000233317

Antal: 71 538

Teckningspris: 0,65 SEK

Anmälningsperson 4

Namn: Bo Kurå

Position: Teknisk chef

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Emittentens namn: Enersize Oyj

LEI: 74370088B8DSLETGN802

Till närstående juridisk person

Namn: BKU Consult

Org nr: CVR No. DK: 28448066

Transaktionsuppgifter

Transaktions datum: 2019-10-27

Handelsplattform: Nasdaq First North Growth Market

Transaktion: Teckning i riktad nyemission

Teckningspris: 0,65 SEK

Instrument: ENERS 

ISIN-kod: FI4000233317

Antal: 441 589

Teckningspris: 0,65 SEK

Sammanlagda transaktioner

Enersize, ISIN-kod: FI4000233317

Antal: 2 529 955

Teckningspris: 0,65 SEK

 

Certified Adviser 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

 

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46 (0) 730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

 

Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara Enersize Q+ för datainsamling och analys kan Enersize ge 10–50 % energibesparing i industriella tryckluftssystem. Med Enersize Enterprise får kunderna möjlighet att mäta och monitorera flera fabriker centralt. Genom det nyligen förvärvade Enersize LEAQS för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9 000 läckageprojekt tillhörande mer än 4 000 kunder globalt. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de genererar direkta projekt- och licensintäkter. 90 % av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 2 % av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat Nasdaq First North Growth Market under ticker: ENERS. www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS