enersize-logo 300

Enersize Oyj offentliggör utfall för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 16 februari 2023, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner under fjärde kvartalet 2022. Under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 hade innehavare av Teckningsoptionerna möjligheten att teckna nyemitterade aktier, till en teckningskurs om 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR), genom nyttjande av Teckningsoptionerna.

Totalt tecknades 240 657 122 aktier, genom nyttjande av 240 657 122 Teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 68 procent. Enersize tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,25 MSEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden 30 januari till och med 13 februari 2023 och har således avslutats.

Antal aktier

Enersize tillförs cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. Antalet aktier i Enersize ökar med 240 657 122 från 826 958 482 till 1 067 615 604.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 22,54 procent.

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-16 [**:**] CET.

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS