Enersize Oyj: Pågående förhandlingar med Venergy Ltd. i Kina (förtydligande av gårdagens pressmeddelande)

Enersize Oyj (”Enersize”) förtydligar härmed information avseende det pressmeddelande som publicerades igår, 2017-09-14 kl. 21.01 med rubrik ”Kommentar avseende handelsstoppet på Nasdaq Stockholm First North”. Rättelse i pressmeddelandet gör gällande att rubriceringen i pressmeddelandet ska vara ”Pågående förhandlingar med Venergy Ltd. i Kina” och inte ”Kommentar avseende handelsstoppet på Nasdaq Stockholm First North”. Vidare publicerades pressmeddelandet enbart med anledning av de pågående förhandlingarna med Venergy Ltd. Nedan publiceras förtydligad information, vilket tillsammans med ovanstående rubrik ersätter informationen i det tidigare pressmeddelandet.

Enersize Oyj:s (”Enersize”) har lämnat ett antal offerter avseende installation av Enersizes teknik i en kinesisk fabrik verksam inom tillverkning av polyester. Med anledning av ovan avlägger härmed Enersize en nulägesrapport om status i den pågående förhandlingen.

Enersize har pågående förhandlingar med Venergy Ltd. avseende installation av Enersizes teknik i en kinesisk fabrik verksam inom tillverkning av polyesterfiber.  Den aktuella fabrikens tryckluftssystem förbrukar årligen över 100 000 MWh.

Enersize har överlämnat en offert med ett antal olika optioner inkluderande allt från enbart installation av mätsystem till erbjudande om energibesparingsprojekt med vinstdelning. Ordervärde för de olika alternativen inkluderar fastprisåtaganden som spänner från strax under en (1) miljon SEK för en mindre del av fabriken till strax över sju (7) miljoner SEK. Flera av alternativen inkluderar även vinstdelning för besparingar utöver de garanterade nivåer som täcks inom fastprisåtagandena.  Enersizes bedömning är att avtalet i första hand kommer tecknas på de lägre nivåerna eftersom föreslaget avtal innehåller en option för kunden att utöka till de högre avtalsnivåerna i ett senare skede.

Enersize väntar för närvarande på återkoppling på denna offert som kan komma att innehålla besked om accept av offert, samt i sådant fall om vilket av de erbjudna alternativen som fabriken önskar gå vidare med. Det är i dagsläget inte fastställt vilken juridisk person som kommer vara Enersizes motpart för ett eventuellt slutligt avtal. Vid utfall avseende accept, oavsett positivt eller negativt, kommer Enersize att meddela marknaden om detta.

Venergy Ltd. är en av Enersizes kinesiska försäljningspartners lokaliserade i Shanghai.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017.

Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North. 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS