Enersize Oyj presenterar förtydligande om teckningsoptioner av serie 1/2019

Enersize Oyj:s (”Enersize”) offentliggör härmed ett förtydligande angående villkoren för de teckningsoptioner av serie 1/2019 som emitterades i mars 2019 och är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North. Förtydligande avser dels nyttjandeperioder och dels nyttjandekurs i EUR.

Teckningsoptionerna har en löptid om tre år från utställande med nyttjandeperiod två gånger per år, dels under perioden 1 april – 30 april och dels under perioden 1 oktober – 31 oktober. Sista nyttjandeperiod är 30 dagar innan optionerna förfaller, således den 6 februari – 8 mars 2022. Enersize förtydligar härmed att i det fall en nyttjandeperiod avslutas under en helgdag skall närmaste veckodag vara sista dag för nyttjande i respektive nyttjandeperiod.

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en lösenkurs om 4 SEK per aktie eller motsvarande belopp i EUR. Enersize förtydligar härmed att inlösenpriset är reglerat i svenska kronor (SEK) och att respektive optionsinnehavare själva får kontakta sin bank för att göra omvandling från SEK till EUR i det fall detta behövs.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS