enersize-logo 300

Enersize Oyj: Publicerar halvårsrapport

Enersize Oyj (”Enersize”) publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2017. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com) samt som bifogad fil.

Första halvåret 2017 (2017-01-01 till 2017-06-30)  

 • Nettoomsättningen uppgick till 183 594 (323 024) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -930 313 (53 993) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,037 (0,002) EUR.
 • Soliditeten** uppgick till 69,5 (-77,5) %.

Andra kvartalet 2017 (201704-01 till 2017-06-30) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 167 267 (248 518) EUR.
 • Resultatet efter extraordinära poster uppgick till -580 761 (109 092) EUR.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,022 (0,005) EUR.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2017: 25 899 680 (21 698 000) aktier. Antal aktier i Enersize per den 30 juni 2017: 29 229 680 aktier (21 698 000). Genomsnittligt antal aktier för första halvåret 2017: 25 120 960 (21 698 000) aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 2017

Första kvartalet

 • Enersize genomför en fulltecknad private placement om totalt cirka 1,2 MEUR inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Bland de som tecknar finns bl.a. Scania Growth Capital och Heinz Dürr Investment.
 • Enersize håller årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Enersizes hemsida (www.enersize.com).
 • Enersize avtalar om installation för energimätning och effektivitetsanalys i ett andra fristående projekt med BOE Group Beijing Gen 8 Plant i Peking.
 • Enersize tecknar nya avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd samt BBMG Liulihe Cement.

Andra kvartalet

 • Enersize genomför en nyemission inför notering som blir fulltecknad. Totalt tillförs Bolaget cirka 2,8 MEUR före emissionskostnader och cirka 700 nya aktieägare.
 • Enersize rapporterar transaktioner utförda av personer i ledande ställning.
 • Bolaget tecknar nytt installationsavtal Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber. Projektets installationsfas beräknas påbörjas under Q3 2017.
 • Enersize meddelar att Bolaget har godkänts för notering på First North och första dag för handel blir den 15 juni 2017. Ticker är ”ENERS”.
 • Bolaget tecknar ett fyraårigt vinstdelningsavtal med BOE Technology Center, vilket är BOE Groups pilot- och förseriefabrik. 
 • Enersize tecknar ett avtal för installation av Bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Projektet är Enersizes första projekt inom läkemedelsindustrin.


För fullständig halvårsrapport, se: www.enersize.com/rapporter/ 

Alternativt ladda ner bifogad pdf-fil: 170828 – Enersize – H1-2017


Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.


Om Enersize Oyj

Enersize är ett finskt bolag inom energibesparingssektorn. Genom en egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30 procent energibesparing i industriella tryckluftssystem. Industriell tryckluft utgör fem procent av hela världens elkonsumtion och används i 90 procent av alla fabriker. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Enersize är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS