Enersize Oyj publicerar Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) publicerar härmed Bolagets Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds den 9 juni 2020 i både Sverige och Finland.

Erbjudandet beräknas bestå av högst 101 641 252 aktier. Om Erbjudandet övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption och emittera upp till ytterligare 20 328 250 aktier. Företrädesemissionen ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (enersize.com).

Tidplan

Samtliga datum avser 2020. Fullständig tidplan och information om Företrädesemissionen framgår av Informationsmemorandumet.

4 juni Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
9 – 18 juni Handel i teckningsrätter.
9 – 23 juni Teckningsperiod i Sverige.
9 – 25 juni Teckningsperiod i Finland.
9 juni – 14 juli Handel i BTA. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation.
30 juni Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS