Enersize Oyj publicerar Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) publicerar härmed Bolagets Informationsmemorandum avseende fullt garanterad företrädesemission om ca 17,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden inleds den 9 juni 2020 i både Sverige och Finland.

Erbjudandet beräknas bestå av högst 101 641 252 aktier. Om Erbjudandet övertecknas kan styrelsen besluta att använda en övertilldelningsoption och emittera upp till ytterligare 20 328 250 aktier. Företrädesemissionen ska säkerställa en intensifierad satsning på marknadsföring och försäljning samt etablering i Tyskland. Enersizes målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under 2021.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (enersize.com).

Tidplan

Samtliga datum avser 2020. Fullständig tidplan och information om Företrädesemissionen framgår av Informationsmemorandumet.

4 juni Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilket medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
9 – 18 juni Handel i teckningsrätter.
9 – 23 juni Teckningsperiod i Sverige.
9 – 25 juni Teckningsperiod i Finland.
9 juni – 14 juli Handel i BTA. Perioden kan komma att förlängas eller förkortas något, beroende på situation.
30 juni Beräknad dag för offentliggörande av utfall.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS