Enersize Oyj publicerar tillägg till prospekt

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Enersize Oyj” som godkändes av Finska Finansinspektionen (”FFI”) den 24 september 2019 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 25 september 2019 där Bolaget offentliggjorde att de hade fått en order från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH avseende ett pilotprojekt på Barry Callebauts chokladfabrik i Hamburg, samt offentliggörandet den 11 oktober 2019 där Bolaget offentliggjorde att Bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy avseende övertagandet av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden, vilket Enersize övertar rätten till åtta kunder.

Tilläggsprospektet har godkänts av FFI och kommer att finnas tillgängligt på Enersizes hemsida (www.enersize.com) och Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på FFIs hemsida (www.finanssivalvonta.fi).

Investerare som tecknat sig i erbjudandet innan publiceringen av detta tillägg till Prospektet kan välja att avbryta sina teckningar. Avbeställningsrätten måste utövas inom en uppsägningsperiod om två (2) finska bankdagar från publiceringen av detta tillägg till Prospektet, dvs. senast den 15 oktober 2019 kl 18:00 finsk tid (17:00 svensk tid).

Avbokningar måste lämnas in till det kontor som teckningen har registrerats hos. Teckningar som registrerats via Mangold Fondkommission ABs hemsida kan dock inte avbrytas på hemsidan utan bör avbrytas genom att kontakta Mangold Fondkommission AB på emissioner@mangold.se eller telefon +46 (0) 8 503 015 80.

Om en investerare har avbrutit sin teckning kommer hela teckningsbeloppet som redan betalats av den investeraren att återföras till bankkontot för investeraren som ges av investeraren i samband med teckningen. Teckningsbeloppet kommer att återbetalas inom tre (3) bankdagar efter att teckningen har upphört. Ingen ränta kommer att betalas för de återbetalda beloppen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS