Enersize Oyj publicerar tillägg till prospekt

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Enersize Oyj” som godkändes av Finska Finansinspektionen (”FFI”) den 24 september 2019 och offentliggjordes samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 25 september 2019 där Bolaget offentliggjorde att de hade fått en order från tyska Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH avseende ett pilotprojekt på Barry Callebauts chokladfabrik i Hamburg, samt offentliggörandet den 11 oktober 2019 där Bolaget offentliggjorde att Bolaget framgångsrikt avslutat förhandlingar med Venergy avseende övertagandet av den kundstock som Venergy arbetat upp på den kinesiska marknaden, vilket Enersize övertar rätten till åtta kunder.

Tilläggsprospektet har godkänts av FFI och kommer att finnas tillgängligt på Enersizes hemsida (www.enersize.com) och Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att göras tillgängligt på FFIs hemsida (www.finanssivalvonta.fi).

Investerare som tecknat sig i erbjudandet innan publiceringen av detta tillägg till Prospektet kan välja att avbryta sina teckningar. Avbeställningsrätten måste utövas inom en uppsägningsperiod om två (2) finska bankdagar från publiceringen av detta tillägg till Prospektet, dvs. senast den 15 oktober 2019 kl 18:00 finsk tid (17:00 svensk tid).

Avbokningar måste lämnas in till det kontor som teckningen har registrerats hos. Teckningar som registrerats via Mangold Fondkommission ABs hemsida kan dock inte avbrytas på hemsidan utan bör avbrytas genom att kontakta Mangold Fondkommission AB på emissioner@mangold.se eller telefon +46 (0) 8 503 015 80.

Om en investerare har avbrutit sin teckning kommer hela teckningsbeloppet som redan betalats av den investeraren att återföras till bankkontot för investeraren som ges av investeraren i samband med teckningen. Teckningsbeloppet kommer att återbetalas inom tre (3) bankdagar efter att teckningen har upphört. Ingen ränta kommer att betalas för de återbetalda beloppen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS