150 150 Enersize

Enersize presenterar kompletterande information avseende föreslagna beslut på ordinarie bolagsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) presenterar härmed kompletterande beslutsunderlag inför bolagets ordinarie bolagsstämma den 29 maj 2020. De kompletterande förslagen hänför sig till beslutspunkterna 10 och 12 på kommande ordinarie bolagsstämma. Se kallelse publicerad den 8 maj 2020 för ytterligare information relaterad till stämman. Fullständigt beslutsunderlag till ordinarie bolagsstämma finns även tillgängligt på Enersizes hemsida.

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägare som representerar ungefär 20 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: EUR 400 per månad till styrelseordförande. EUR 300 per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till bolaget.
Det föreslås vidare att styrelseledamöternas skäliga rese- och logistikkostnader ersätts.
12. Val av styrelseledamöter
Aktieägare som representerar ungefär 20 procent av bolagets aktier och rösterna i bolaget föreslår för ordinarie bolagsstämman att de nuvarande styrelseledamöterna Anders Lundström, Thomas Bengtsson och Sami Mykkänen omväljs enligt deras samtycke samt att Stefan Kaiser enligt samtycke väljs in som ny ledamot i styrelsen. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Stefan Kaiser has worked almost 30 years in the small -and midsize business sector in Sweden and abroad. He has extensive experience in finance, accounting, fundraising and investments. He holds a Master of Science in Business and Economics and has been a Public Chartered Accountant.