Enersize publicerar kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2021

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2021 och kan för koncernen redovisa försäljning på 72 248 EUR, att jämföra med 53 902 EUR för motsvarande period 2020. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk publicerar Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

VD ANDERS SJÖGREN KOMMENTERAR
Jag oerhört stolt över att presentera det Nya Enersize. Efter två och ett halvt år som VD är nu Enersize det bolag man pratade om redan vid börsintroduktionen sommaren 2017; ett ”ESG-bolag” vars internationellt skalbara mjukvaror och tjänster används för att åstadkomma faktiska energibesparingar med oerhört snabb avkastning på investeringen. Tryckluft finns överallt, konsumerar 10% av industrins elenergi, möjliggör avancerade produktionsprocesser, är icke-explosiv men råstark och används för att rädda liv i sjukvården. Där tryckluften finns där vill vi finnas och göra skillnad.

Vi är i dagsläget bara 11 personer. Är det seriöst att prata om internationalisering och uppskalning när vi är så få?
 
Ja, det är det! Vi utvecklar mjukvarutjänster i molnet och dessa kan skalas upp i en internationell miljö utan att dra nämnvärt mer resurser från vår sida. Affärsmodellen bygger på att våra partners har de resurser som krävs för att leverera den faktiska energioptimeringen hos slutkunderna baserat på våra mjukvarustöd. Sist men inte minst arbetar vi på Enersize med förenkling och struktur för att kunna skapa repetitiva processer som är enkla att följa för oss, för våra partners och våra kunder. ”We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”, myntades av Aristoteles redan på 300-talet f. Kr.

Hur har det gått till att bygga det Nya Enersize?

Den slutgiltiga och omfattande förändringen för Enersize inleddes då vi i slutet av augusti 2020 centraliserade till Lund och bitarna föll snabbt på plats därefter. Produktpaketeringen, mognadsstegen och Enersize Academy, en professionell företagspresentation, partnermodellen och prismodellen. Allt gick på bara några månader tack vare det förarbete som gjorts i organisationen, men som ännu inte riktigt hade hittat formen. Det har varit ett gott samarbete, men jag vill ändå lyfta fram vår nya sälj- och marknadschef Anders Lif som en ledstjärna i detta arbete.

Kommer bolaget bli kassaflödespositivt under 2021?

Under slutet av 2020 och början av 2021 gjorde vi en betydligt snabbare omsvängning av affärsmodellen än vad vi hade planerat tidigare. Det innebär att intäkter inledningsvis kan bli något lägre på grund av att vi helt fokuserar på att bygga upp återkommande intäkter via våra partners. Några nyckelkunder behålls, såsom Scania, SKF, Grundfos och Saint-Gobain ISOVER. I Indien kommer vi köra några piloter själva i samverkan med Världsnaturfonden och H&M. Trots detta kan vi meddela att kvartalets försäljning landade på 72 248 EUR.
Vi förväntar oss att intäkterna från våra nyckelkunder initialt är vår huvudsakliga intäktskälla, och att våra partners successivt bygger upp sina affärer vilka kommer börja generera återkommande intäkter för Enersize på lite sikt.
Då värdet av abonnemangsintäkter och en fungerande partnermodell är så mycket högre än enstaka projektintäkter ser vi att bolagetskan utvecklas positivt även om det tar längre tid att bli kassaflödespositiv.
 
Anders Sjögren
VD, Enersize Oyj

Med ”Bolaget” eller ”Enersize” avses Enersize Oyj med det finska organisationsnumret 2317518-8, Enersize Advanced Research AB med det svenska organisationsnumret 559133-6846 eller kollektivt Enersize Group. Med ”First North” avses Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Väsentliga händelser under 2021
Första kvartalet 

  • Enersize tecknade partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services, vilka är baserade på bolagets Software-as-a-Service (“SaaS”) -plattform, för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.
  • Bolaget mottog inbjudan av Världsnaturfonden (“WWF”) till att delta i deras arbete för att minska resurserna som konsumeras av leverantörers anläggningar i Indien. Bolaget kommer att presentera för indiska leverantörer till H&M, som är medlem i Climate Savers-programmet, på ett webinarium som WWF arrangerar i mars 2021.
  • Bolaget undertecknade en avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP (“eClouds”) i Indien. Enersize och eClouds kommer att samarbeta för att leverera Enersize’s Compressed Air Services till slutkunder i Indien.
  • Erik Sundqvist tillträder som CFO för Enersize.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Enersize erhöll sin första order från Marocko genom den lokala partnern SCOPP Solutions, avseende det första steget i bolagets trestegs-försäljningsmodell.
  • Saint Gobain Sweden AB ISOVER i Billesholm har beställt en prenumeration på Compressed Air Services, bolagets SaaS-plattform, för monitorering av sitt tryckluftssystem.
  • Enersize erhöll ytterligare en order från den marockanska partnern SCOPP Solutions, avseende de första två stegen i bolagets trestegs-försäljningsmodell.
  • Bolaget ingick avtal om en kreditram om sammanlagt 8,4 MSEK med en mindre grupp investerare. Kreditramen säkerhetsställer bolagets likviditetsbehov för 2021 och ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av den nya SaaS-affärsmodellen.
  • Bolaget avtalar om en förlängning av pågående pilotprojekt med Scania Industrial Maintenance AB. Avtalet innebär en förlängning av samarbetet som kan komma att innefatta olika former av utvecklingsprojekt.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS