Enersize rekryterar forskningschef och bildar svenskt dotterbolag för forskning och utveckling

Enersize har rekryterat Anders Sjögren, tidigare CTO och Head of Research på Anoto Group (ANOT) som bolagets forskningschef. Anders anställs i Enersize nybildade svenska dotterbolag Enersize Avanced Research AB i vilket all forsknings- och utvecklingsverksamhet i Lund kommer förläggas och ledas av Anders på daglig basis. Enersize Advanced Research AB är ett av Enersize Oyj helägt svenskt dotterbolag som kommer finaniseras av Enersize Oyj.

­Anders är Teknologie Doktor i fysik från Lunds Tekniska Högskola och har lång erfarenhet av att leda teknik- och mjukvaruutveckling på internationell nivå. Anders har även specialistkunskap avseende, fysik, patentarbete samt avancerad algoritmutveckling.

Tjänsten som forskningschef på Enersize med placering i Lund är nyinrättad och syftar till att skapa optimala förutsättningar för att lyfta Enersizes algoritm- och mjukvaruutveckling för optimering av industriella tryckluftssystem till nästa nivå. Enersize har sedan tidigare en teknikutvecklingschef, Marko Tapaninaho med placering i Helsingfors.

I Anders arbetsuppgifter ingår att bygga upp och leda arbetet med Enersizes forskning- och mjukvaruutveckling i Lund. Anders Sjögren kommer att arbeta 80% och erhålla marknadsmässig ersättning inkluderande maximalt 100.000 optioner vilka ges ut under styrelsens bemyndigande att ge ut maximalt 1.577.000 optioner.

I samband med Anders tillträdande per 1 December 2017 kommer all Enersize Lundabaserade forskning och utveckling samlas i Enersize Advanced Research AB som kommer ledas på daglig basis av Anders.

Enersize Advanced Research AB är ett helägt dotterbolag till Enersize Oyj som också kommer finansiera bolagets verksamhet.

Anders har före rekryteringen arbetat för Enersize på konsultbasis sedan juli 2017.

Det var inte förrän jag började prata med Enersize som jag fick upp ögonen för vilken enorm energitjuv industriella tryckluftssystem är på en global nivå. När jag senare såg, med vilken tekniskt låg nivå analys görs på dessa system runt om i världen idag, var potentialen i det Enersize bestämt sig för att åstadkomma uppenbar. Detta gjorde det till ett lätt val för mig att bli en del av Enrsizeresan och det ska bli oerhört roligt och stimulerande att vara med och bygga Enersize till ett globalt mjukvaruföretag inom tryckluftseffektivisering.  Anders Sjögren, Forskningschef Enersize

”Jag är väldigt glad att vi lyckats rekrytera Anders till Enersize och vi hade inte kunnat tänka oss en bättre person för att leda vår forskning och utveckling. Hans arbetslivsbakgrund har gett honom spetskunskaper som passar perfekt till hans nya roll hos oss och jag är övertygad om att med honom vid rodret kommer vi nu lyfta nivån på, och accelerera takten för vår mjukvaruutveckling.  Christian Merheim, Enersize styrelseordförande 

Innan rekryteringen av Anders har vi haft möjlighet att arbeta med honom på konsultbasis. Det stod väldigt snart klart att detta var en person vars förmågor och kunskap passade oss perfekt och jag är väldig glad att han accepterat vårt erbjudande att ta rollen som vår forskningschef. Jag anser att vi inte kunde träffat mer rätt, och jag ser honom som en nyckelperson i vårt mål att vara världsledande inom tryckluftseffektivisering genom innovativ mjukvara.” Sami Mykkänen, Enersize VD 


För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   


Är du intresserad av att arbeta med avancerad algoritmutveckling eller mjukvaruutveckling på Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, Head of Research

Telefon: +46(0)733-45 11 75

E-post: anders.sjogren@enersize.com   

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 November 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS